ProgramokTehetségműhely:
Tehetségterület:
Kezdő dátum: ÉÉ-HH-NN
Záró dátum: ÉÉ-HH-NN
Sorrend:

Médiaismeret, elmélet és gyakorlat. Diákrádió, diákújságírás.

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Nyomtatott és elektronikus sajtó készítésének ismertetése. Tömegkommunikációs eszközök elmélete és gyakorlata. Érdeklődés felkeltése a későbbi pályaválasztás érdekében. Az újságírás legfontosabb műfajainak jellemzői mellett művelődéstörténeti, történelmi, gazdasági, jogi, nyelvi, kommunikációs ismeretek elsajátítása. Médiaelméleti és gyakorlati ismeretek átadása. Az újságírás, a rádiózás sajátos nyelvezetének, szerkesztési elveinek és szakmai követelményeinek bemutatása, megismertetése, az elméleti gyakorlati tudnivalók elsajátítása, begyakorlása. Sajátos készségek és jártasságok kialakítása. A verbális kommunikációs készségek fejlesztése. A helyes rádiós beszédtechnika (vokalizáció) megalapozása. A kreatív, önálló gondolkodás elősegítése. Átfogó szemléletmód kialakítása. Témakörök: - kommunikációs alapismeretek - médiaismeretek - újságírás, sajtóismeret

Rólam életvezetés foglalkozás

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A nem intellektuális faktorok, képességek fejlesztése. A társas készségek, a hatékony szervezési készségek sokkal nagyobb esélyt jelentenek a sikerre, mint a hagyományos képességek. A tanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és megerősítése. Értékek azonosítása. Hatékony kommunikáció elsajátítása. Személyiség, jellem formálása. Az önértékelés, stresszkezelés és döntéshozás képességének fejlesztése. Önismereti játékok. Csoportos megbeszélés, beszélgető körök. Egyéni portfólió készítés. Témakörök: önismeret illetve társismeret, segítőim az úton, az ellenünk ható erők illetve stresszkezelés, a bennünk rejlő erők illetve képességfeltáró gyakorlatok, rejtett kincseim és a célhoz vezető út.

Tehetséggondozó versenyek 8. osztályosoknak matematikából és informatikából

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A versenyezni kívánó ügyes általános iskolásoknak kívánunk megmérettetési lehetőséget kínálni a tanév első felében 1 illetve 2 fordulóban.

TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozó program

Dátum: 2011-01-01 - 2011-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika természeti nyelvészeti interperszonális intraperszonális technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Tehetséggondozó programunk befejezése.

Alsós és felsős matematika tehetségkör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Zrínyi matematika verseny

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Abacus

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Kenguru

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Varga Tamás Matematikaverseny

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Matematikaverseny

Dátum: 2011-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Több fordulóból álló, matematika háziverseny alsó tagozatosok számára, évfolyamonkénti értékeléssel.

Kisokosok

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Logikai gondolkodás magasabb szintre juttatása. Interperszonális kapcsolatok fejlődése. Versenyeztetés. Személyiségfejlődés. Csapatban működés fejlesztése. Kreativitás fejlesztése. Munkaformák: páros munka, csoportmunka, kooperatív technika, egyéni munka. Témakörök: gondolkodási módszerek,a halmazelmélet elemei számfogalom, műveletek kombinatorika, valószínűség, statisztika ponthalmazok, geometriai alakzatok játékok, érdekességek.

Észkerekek

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Tehetségesnek ígérkező tanulók matematikai-logikai gondolkodásának fejlesztése. Az önálló munka és a belső ellenőrzés igényének fejlesztése. A matematikai szövegértés, a matematika nyelvének fokozatos elsajátítása. A matematikai kommunikáció különböző tartalmainak felismerése, felhasználása. A tapasztalat alapján megfogalmazott összefüggés és a bizonyítás közti különbség fokozatos megértése. A matematika természettudományokban való felhasználásának megmutatása, koncentráció a természettudományos tárgyakkal. Módszer: célzott megfigyelés, csoportmunka, bizonyított teljesítmény, kitartás.

Logi klub

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A játék személyiségformáló, gondolkodás fejlesztő erejének erősítése. A gyerekek értelmi képességének fejlesztése. A szabadidő igényes, tartalmas eltöltése. Társas élet, szociabilitás erősítése. Rendszeres megmérettetés. Versenyzés és hagyományápolás.

"Játszva gondolkodj!" Komplex matematika tehetséggondozó program

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 10-11 éves, 5. osztályos matematikában tehetséges tanulók gondolkodásának változatos és sokoldalú módszerekkel való fejlesztése, valamint a tehetség háttértényezőinek megerősítése - tanulás tanulása, személyiségfejlesztés és kommunikáció területeken.

Tehetséggondozó szakkörök - Tehetségműhelyek

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika,természeti,nyelvészeti,testi-kinesztetikus,térbeli-vizuális,zenei,interperszonális,intraperszonális,technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A mintegy 35 tehetséggondozó szakkör segíti a diákok felkészülését a különböző nyelvi, irodalmi, természettudományos versenyekre, érettségire, illetve egy-egy téma iránt érdeklődő tanulók elmélyedhetnek egy adott történelmi kor forrásanyagába vagy fejleszthetik logikai gondolkodásukat.

Angol-magyar két tanítási nyelvű program

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Az iskola pedagógiai programjában található. A tanításon túl nyári angol nyelvi tábort szervezünk a diákoknak.

Emelt szintű angol nyelvi oktatás

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Az iskola pedagógiai programjában található. A tanításon túl nyári angol nyelvi tábort szervezünk a diákoknak. Az emelt szintű csoportban tanuló diákok 8. év végén alapfokú komplex nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből.

Helyesírási verseny

Dátum: 2011-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Több fordulóból álló háziverseny alsó tagozatosok számára, évfolyamonkénti értékeléssel.

Szabálykövetők

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Az írás komplex eszközjellegének fejlesztése. Az ösztönös helyesírók tudatosságának fejlesztése. A tudatos, normakövető helyesírási képesség fejlesztése. Az iskolai magyar nyelvi tehetséggondozás számára utánpótlás nevelése. A helyesírási alapelvek megismerése. A helyesírási készség ismereti szintjének bővítése változatos képességfejlesztő gyakorlatok rendszeres, folyamatos végzésével. A helyesírási alapelvek közül a kiejtés elvére alapozva, a hagyományos írásmód és a szóelemző írásmód alkalmazása növekvő gyakorisággal. A harmadik osztálytól intenzíven gazdagodó nyelvtani ismeretek és a hozzájuk kapcsolódó helyesírási szabályok együttes alkalmazása, terminológiák ismerete, használata. Versenyrutin formálása az előző évek helyes-író verseny feladatsorainak megoldásával.

NyelvtanoSOKK

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A helyesírás területén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók fejlesztése. Az igényes helyesírás és nyelvhasználat megerősítése. Az érdeklődés fenntartása, elmélyítése. Személyiségük, tudásuk gazdagítása, kreativitásuk fejlesztése. Szakköri formában, kiscsoportos, kooperatív módszer alkalmazása. Témakörök: tollbamondás, helyesírás, nyelvhelyességi feladatok, Simonyi helyesírási verseny feladatainak megoldása több évre visszamenőleg, tulajdonnevek helyesírása, j-s, ly-s szavak gyakorlása, szóösszetételek és helyesírásuk, szövegértés fejlesztése.

NYELVEM - BEREK

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Német nyelvi tehetséggondozó szakkör 3. évfolyamosoknak. A program célja megismertetni, megszerettetni a gyermekekkel a német nyelvet. A diákok számára váljon világossá, hogy miért jó és hasznos, ha tudnak beszélni németül. A nyelv megszerettetése mellett fontos szerepet kap az ország kultúrájának megismertetése is. A harmadikos korosztály még érdeklődő, kíváncsi, így ki kell elégíteni a diákok megismerési szükségleteit is. Ösztönözni kell kreativitásukat, kíváncsiságukat. További célok: a tanulók egyéni képességeinek feltárása, gyarapítása; személyiségfejlesztés.

Brav in Deutsch - német tehetséggondozó szakkör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Tanórai tartalmak bővítése, kommunikációs készségek fejlesztése, szövegértés, fordítási rutin kialakítása. Egyéni magyarázat, kommunikációs gyakorlatok, szótárhasználat, online feladatok, szókincsgyakorlatok, szóbeli témakörök kidolgozása és egyénre szabása. Páros munka, csoportmunka, kooperatív technikák.

Schlagfertige Jugendliche

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Német nyelvi tehetséggondozó műhely 7-8. évfolyamos tanulóknak. Az érdeklődő, az idegen nyelv tanulásában tehetségesnek tűnő tanulók felfedezése, a középiskolai tanulmányokra, kommunikatív és írásbeli nyelvi versenyekre, igény szerint nyelvvizsgára felkészítése. Célunk a tanult nyelvtani elemek és szókincs aktív használata, a kommunikációs és idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése. A megoldandó feladatok során nő a tanulók önbizalma (megszólalás idegen nyelven), fejlődik a problémamegoldó képességük, kreativitásuk.

English is fun

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Angol nyelvi tehetséggondozó szakkör 2. osztályosoknak. A gyerekek idegen nyelvek iránti érdeklődésének felkeltése, fenntartása, egyéni adottságainak legkülönbözőbb módon való fejlesztése, a tehetséges tanulók kiszűrése, egyéni gondolkodásmód kialakítása, támogatása. A nyelvtanulás kezdeti, motivációs, felfedezésekkel, sikerélménnyel és ezek által örömmel teli, főleg a szóbeliségre törekvő, alapozó szakasza.

Szókincsforgató

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Felkészülés angol nyelvi versenyekre, nyelvvizsgára. A alapkészség fejlesztése. Szókincsbővítés, 4 alapkészség fejlesztése, angol nyelvi beszéd és szövegértés fejlesztése, angol nyelvi kommunikációs készség és kifejező készség fejlesztése. Témakörök: felvételi, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga témakörei.

Let's speak English!

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Angol nyelvi tehetséggondozó műhely 7-8. évfolyam tanulóinak. A program célja: A jó nyelvérzékű, idegen nyelvekre fogékony, irántuk érdeklődő tanulók felkutatása Az angol nyelv megszerettetése, nyelvtudásuk továbbfejlesztése, mélyítése. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, a négy alapkészség (olvasás, hallás utáni értés, beszéd, írásbeli kifejezés) fejlesztése, külön hangsúllyal a beszédkészségen, ezzel összefüggésben önbizalmuk fejlesztése. Felkészítés a középiskolai felvételikre (két tannyelvű tagozat, emelt szintű idegennyelv-oktatás), az alapfokú angol nyelvvizsgára, tantárgyi versenyekre.

Tehetséggondozó versenyek 8. osztályosoknak német nyelvből

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A versenyezni kívánó ügyes általános iskolásoknak kívánunk megmérettetési lehetőséget kínálni a tanév első felében 2 fordulóban. Az írásbeli és a szóbeli fordulók során fejlesztjük a gondolkodási, kommunikációs kompetenciákat.

Csoportbontás, ECDL 1-4. modul vizsgára készítés

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Felső tagozaton a számítástechnikát tanulók egy részének biztosítjuk a vizsgára való jelentkezést, felkészítést modulonként.

Kézműves kör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Szabó Zsuzsa művésztanár által vezetett foglakozások heti rendszerességgel. Textilművészet-batikolás, rajzolás-grafit, pasztellkréta, tus, sokszorosítási technika-linómetszés, kerámia-agyagozás, festés.

Paletta alkotó kör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Önkifejezés kreatív tevékenységgel. Az én közösségi híd megteremtése. A környezet vizuális ingereinek elemzése, felhasználása. Érzelmek, gondolatok kifejezésének lehetősége. Olyan szubjektum kialakítása, mely alkotó. építő munkájával illeszkedik történelmünk, hagyományaink folyamatába. Pályázati munkák készítése, pályaorientáció. Felületképzések különböző rajzi eszközökkel. Természeti formák megfigyelés utáni ábrázolás és átírása. Különböző mozgások vizuális rögzítése (illusztráció, képregény). Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzok készítése látvány és képzelet után. Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak és színviszonyainak megfigyelése és grafikus, színes ábrázolása. Színek hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege. Emberábrázolások különböző mozgáshelyzetekben, portrékészítés.

Környezetvédő Zöldkör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Éves szinten működését biztosítjuk. Szelektív hulladékgyűjtés. Környezetünk élővilága, Kolontó-darules, együttműködés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, zöldkarácsony-ajándékkészítés. Nyári természetismereti szaktábor szervezése Garbolcra.

Részvétel Varjú L. term. tud. Versenyen

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk.

Turisztikai kör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Negyedévenként országos túrákat szervezünk. Petőfi-túra, Bartina túra, barlangtúra: Mátyás-hegyi barlang, Schönbrunni kastély - Ausztria

Érdekes kísérletek

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Kémia tehetséggondozó, gazdagító program. Tapasztalatszerzéssel, kísérletezéssel, megfigyeléssel, az életkornak megfelelő tevékenységi formák alkalmazásával szeretnénk a gyermekek érdeklődését felkelteni, a kémia valamint a későbbiekben a biológia felé is irányítani. Új módszereket is előszeretettel alkalmazunk, mint pl. az IBST, ahol a problémasor megoldásában a gyermekek önállóan, valamint kooperatívan, a felfedező tanulás élményével sajátítanak el ismereteket.

Csillagászati szakkör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Planetárium

Leírás: A Kecskeméti Planetárium minden évben indít természettudományok iránt érdeklődő diákok számára csillagászati szakkört. A foglalkozások heti rendszerességgel zajlanak iskolai időszakban általános, és középiskolás korosztálynak. A szakkör célja felkelteni az érdeklődést a csillagászat és más természettudományok iránt. Továbbá az e témákban tehetséges fiatalok tanulmányainak és pályaorientációjának segítése.

Kísérleti Tehetséggondozó foglalkozások a SZOVÁL Lánchíd Utcai Általános Iskola diákjainak.

Dátum: 2011-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Planetárium

Leírás: Immáron második évben járnak át intézményünkbe a Lánchíd Utcai Iskola 2, 4, 7, 8, évfolyamának diákjai, kísérleti foglalkozásainkra, heti rendszerességgel. A foglalkozásoknak három célja van: 1) Új ismeretterjesztési, pedagógiai módszerek kidolgozása. 2) A gyerekek érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt. 3) Az érdeklődő, és tehetséges gyerekek felkarolása, további tehetségondózó programokba irányítása.

Kísérleti Tehetséggondozó foglalkozások a Kecskeméti Főiskola Gyakorló óvodáinak, és a SZOVÁL Lánchíd Utcai Óvodájának részvételével.

Dátum: 2011-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Planetárium

Leírás: Két intézménnyel együttműködve járnak óvodai csoportok a Kecskeméti Planetáriumba, illetve mi is tartunk kihelyezett foglalkozásokat is az óvodákban, havi néhány alkalommal. Ez a programunk is kísérleti jellegű. A résztvevő gyerekek segítségével szeretnénk továbbfejleszteni a legkisebb korosztálynak szánt műsorainkat, hogy minél inkább figyelembe tudjuk venni az életkori sajátosságokat. Továbbá szeretnénk felkelteni az érdeklődésüket az őket körülvevő természet iránt, kihasználva az életkorukból fakadó természetes aktivitásukat, kíváncsiságukat.

A hangtechnikai és optikai eszközök alkalmazása és annak fizikai alapjai - Tehetségműhely - NTP-AKA

Dátum: 2011-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A diákok gyakorlatban használhatják a legnépszerűbb kép- és hangtechnikai eszközöket és megismerhetik azok működésének fizikai alapjait is.

Népi játékok, népi kultúra kör - Tehetséggondozó Műhely

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Iskolánkban két citerazenekar is működik Mátyás Király citerazenekar néven. A citeraoktatáson túl népi játékokat is megismernek a tagok. Folyik népdaléneklés tanítása is.

Énekkar

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Iskolai énekkar. Kodály módszer elmélyítése, magyar népdalok tanulása, angol dalok megismerése.

Zeneoktatás: Líra Zeneiskola

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Kihelyezett Zeneiskolai oktatás.

Klasszikus gitár, citera, szintetizátor

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Kihelyezett Zeneiskolai oktatás.

M. Bodon Pál Zeneiskola: zongora

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Kihelyezett Zeneiskolai oktatás.

Zenebona furulya szakkör

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Zenei alapismeretek bővítése, a zene nyelvének tanulása. A hallás és ritmikai érzék fejlesztése. Hangszerhasználat gyakoroltatása. Felkészülés színpadi előadásra. Együtt zenélés öröme. Szóló és kánonjáték tanulás. Zenei írás, olvasás tanulása (kottaolvasás szolmizációs és ABC-s nevekkel, ritmusképletek felismerése és megszólaltatása, előjegyzések használata). Egyre bővülő hangkészletű dallamok megszólaltatása egyénileg és csoportban is. Többszólamúság (kétszólamú művek és kánonok előadása). Csoportos és egyéni munka.

Triola gyermekkar

Dátum: 2011-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Tevékenység célja: gyermeki önkifejezés, a szereplés vágyának kialakítása. Tempóban és mélységben történő gazdagítás. A zenei azonosság-különbözőség hallás utáni megkülönböztetése. Dallami, ritmikai, harmóniai, hangszínnel és hangerővel kapcsolatos készségek fejlesztése. Módszerek: beéneklési gyakorlatok, ritmusgyakorlatok, zenehallgatás, szólampróbák, közösségépítő játékok. Témakörök: népdalok, karácsonyi dalok, Éneklő Ifjúság hangverseny műsora, ballagási dalok.

Bábverseny

Dátum: 2011-01-31 - 2011-01-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Bábverseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny (a városi verseny előkészítése), az óvoda minden nagycsoportjának - 5 - részvételével.

Mesemondó verseny

Dátum: 2011-02-28 - 2011-02-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Mesemondó verseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny a városi verseny előkészítése, az óvoda legjobb mesélőinek részvételével.

Fülemüle Fesztivál

Dátum: 2011-05-17 - 2011-05-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Éneklési verseny óvodásoknak- megyei rendezvény, ahol nagycsoportos gyerekek mutathatják meg tudásukat az óvodai zenei törzsanyag alapján.

"Zöld Kecskemét - virtuális tanösvény"

Dátum: 2011-09-01 - 2012-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: Osza Gyöngyi tanárnő felkészítő programja a pályázati programok megvalósításához. Bajnóczi Petra, Kapocsi Szabina, Keresztes Gergő, Kónya János tanulóknak. Kecskemét zöld területeinek megismerése, többszöri bejárása. A különböző évszakokban videó és fotók készítése. A jellemző növények és állatok rendszertani besorolása, általános jellemzése, elterjedésének, élőhelyének felkutatása a szakirodalom és az internet segítségével. Ezen adatok rögzítése. A virtuális tanösvény megtervezése, a program elkészítése, bővíthető formában. Hanganyag rögzítése (madárhangok - különböző évszakokban), s ennek felhasználása a virtuális tanösvény elkészítésénél.

Varázshegy Fesztivál

Dátum: 2011-11-23 - 2011-11-23

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Óvodások dramatizáló versenye- városi verseny nagycsoportosok számára, 10 perces mese előadás magyar, vagy nemzetközi meseirodalom alapján.

Német nyelvi referencia nap

Dátum: 2011-12-01 - 2011-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A program bemutatta a Bolyaiban folyó nyelvoktatást. A bemutatkozó előadások után bemutató órákon vehettek részt a város német szakos tanárai.

Karl Popper disputa klub

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Vitakultúra, együttműködési készség és általános műveltség fejlesztése szakköri keretek között.

Tanulmányi kirándulások osztályszinten illetve szakterülethez kötődően; túrák

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés Magyarország kulturális, történelmi, tudományos és irodalmi örökségével tanárok és diákok részvételével

Az 5. osztályok farsangi bemutatkozása

Dátum: 2012-01-01 - 2013-02-28

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Egyéni képességek, készségek bemutatása osztályműsorok keretében az iskola közössége előtt

Hunyadi Színjátszókör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: A diákszínjátszó csoport működtetésével lehetővé vált az iskola kulturális életének színesítése, a kulturális rendezvényeken való bemutatkozás színvonalas műsorral, diákszínjátszó fesztiválokon történő bemutatkozás. Rendszeresen részt vettünk a Vasvári Nemzetközi Színjátszó találkozón. Kecskemét város kulturális életébe kapcsolódva több év óta, az adventi gyertyagyújtás alkalmával műsort adtunk a főtér színpadán.

bábszakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 1-8. osztályosok számára 4 csoportban tehetséggondozás

Drámások(k)

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Iskolai színjátszókör, elsősorban performansz színházi előadásokra.

Sulidráma

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Két csoportban (alsó és felső tagozat) megvalósuló, a drámajáték lehetőségeit felhasználó, színdarabok előadását célzó rendszeres foglalkozás.

Csupa Csoda Csoport

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: A drámapedagógia a személyiségfejlesztés egyik módszere, melynek során a cselekvő ember ismeretei, képességei, társas kapcsolatai a nevelő által irányított és a társakkal végzett drámajátékok és drámakonvenciók által fejlődnek. Minden olyan játékos emberi megnyilvánulás, amelyben a dramatikus folyamat megjelenik. Eszközei az emberi képességek, az adott nyelv, test, tér és idő. Az alapja a szervezett emberi cselekvés. A drámajáték gyűjtőfogalom, játékok összessége: képességeket és készségeket fejlesztő gyakorlatok, amelyek szerepvállalást, társas együttműködést, vagy rögtönzést, színjátékot, színjátszást igényelnek. Esemény: Városi Színjátszó Találkozó, Tehetségnapi fellépés.

Fellépések

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A Jövőnkért Művészetoktatási Intézmény drámatagozatára járó tanítványaink bemutatói. (Pl. Diákszínjátszók városi találkozóján, egyéb városi és iskolai rendezvényeken.)

"Aranyos Kóstolgató"

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az óvoda és iskola átmenet megkönnyítésére kidolgozott "jó gyakorlat". A szomszédos óvodával közösen szervezett témanapok, rendezvények, foglalkozások kapcsán a "tehetségcsírák" továbbgondozása iskolai környezetben.

Szitakötő foglalkozások

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Irodalmi és természettudományos szövegek felhasználásával új információk szerzése

Regényolvasó

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Szépirodalmi művek feldolgozása

szociális kompetencia program

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Drámaóra és szabadidő keretében szociális kompetencia fejlesztése történik 1-8. osztályosok számára évfolyamonként egy-egy csoportban.

múzeumpedagógiai programsorozat

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: A tehetséggondozó programot az alsó és felső tagozatos csoportok számára az öt tematikus múzeumpedagógiai foglalkozást hangulatilag előkészítő és élményt feldolgozó órák együttese adja.

Műveltségi vetélkedő

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Alsó tagozatosoknak többfordulós háziversenyként, felső tagozatosoknak szintén többfordulós, de városi versenyként megszervezett, komplex vetélkedő, csapatoknak. Történelem, irodalom, zene, képzőművészet, előadóművészet körébe tartozó feladatok egy konkrét téma köré csoportosítva jelennek meg, a fordulókat az iskolánkban zajló döntő zárja.

Vers(kedv)elők klubja

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: A verseket szívesen olvasgató, szavaló tanulók számára szervezett összejövetelek, melyen a többiekkel osztják meg kedvenc - akár saját - verseiket.

Irodalmi színpad

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Utazó játékok, kiscsoportos jelenetek, improvizáció

Igazgyöngy program

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: A gyermekeket körülvevő szűkebb és tágabb világ változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében tapasztalható zavarok szükségessé teszik, hogy a pedagógusok felvállaljanak nem könnyen teljesíthető , gondozó , személyiségfejlesztő feladatokat is. E projekt ennek a problémának megoldásában mutat kivezető utat a kineziológia eszközével.

TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozó program

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika természeti nyelvészeti interperszonális intraperszonális technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Tehetséggondozó programunk továbbvitele, erdei iskola működtetése 5. évfolyamon.

Matematika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Matematikai gondolkodás, problémamegoldás fejlesztése.

Szakmai előadások konferenciákon

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatok, módszerek ismertetése országos konferenciákon évente 2-3 alkalommal

Matematika tantárgyi tehetséggondozás

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: A matematikai logika fejlesztése tehetséges tanulóink számára, tanórán kívüli tevékenységi formában, versenyfelkészítő célzattal

matematika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 1-8. osztályosok számára 4 csoportban tehetséggondozás

RefiKém

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A város általános és középiskoláinak indított kísérletes előadássorozat (összesen 5 alkalommal) iskolánk kémiai előadójában, amelyeken a klasszikus kísérletek mellett ritkábban láthatóak is bemutatásra kerültek. (pl. Landolt-reakció)

Matematika

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: 8-9. évfolyam versenyfelkészítése (Kenguru, Zrínyi)

Kémia szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A kémia-biológia tagozatos csoport tehetséggondozó szakköre tanulói kísérletekkel és laboratóriumi alapműveletekkel

Matematika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Gordiusz és egyéb matematika versenyekre való felkészítés 10-11. évfolyam

Kémia szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: 7-8. évfolyamosok laboratóriumi kísérletei, reakcióegyenletek, számítási feladatok

Infokom program

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, amelyek lehetővé teszik a tanulók helyes informatikai szemléletének kialakulását, tudásuknak, készségeiknek fejlesztését, alkalmazását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában.

Matematika szakkör alsó tagozatosoknak

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Versenyekre készítés, a problémamegoldó gondolkodás tervszerű és speciális fejlesztése történik, melynek során az önálló feladatmegoldás, az elemzőkészség, a felfedezés képessége fejlődik. A találgatás, próbálgatás, bizonyítás megismertetése a bonyolultabb feladatok megoldása érdekében. Esemény: Zrínyi Ilona matematika verseny, Kalmár László matematika verseny, ABACUS verseny, LÜCK-verseny

Arany János városi levelezőverseny

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Többfordulós levelezőverseny 2. osztályosoknak.

"Tudorka" tehetségműhely

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A matematikából tehetséges 3. osztályos tanulók tudásszintjének növelése, kreativitásuk fejlesztése.

Műfordító verseny

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Éves gyakorisággal, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos diákjai számára angol és német nyelvterületen.

Latin szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Általános műveltség bővítése, klasszikus nyelvi kompetenciák fejlesztése, érettségi felkészítés szakköri formában.

Testvériskolai kapcsolatok (Cham, Németország)

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Diákok közötti idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése, kapcsolatok építése.

Humán tehetséggondozás

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: A Humán tehetséggondozó foglalkozás több szegmensből épül fel: szövegértés- szövegfeldolgozás, nyelvészeti- helyesírás, vers- és prózamondás. Cél: az adott területen tehetséges tanulók azonosítása és tehetségük kibontakoztatása.

tehetséggondozó foglalkozás - előadó művészet

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: rendszeres foglalkozás, felkészítés folyik alsósok és felsősök számára mese-, monda-, próza-, versmondásban

német szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 1-8. osztályosok számára 4 csoportban tehetséggondozás

Angol projektverseny

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: A hagyományos iskolai verseny zsűrije előtt mutatják be az erre vállalkozó, angol nyelv területén tehetséget mutató diákok csoportjai az előre kiadott témának megfelelően kidolgozott projekt-produktumaikat, és számolnak be a megvalósítással kapcsolatos útjukról.

Angol nyelvi szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: 3. évfolyamosoknak szervezett, kommunikációközpontú rendszeres foglalkozás.

Nyelvvizsgára felkészítő

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő foglalkozássorozat angol és német nyelvből.

Infokommunikációs programmal támogatott angol nyelvi oktatás

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. Az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén is. A világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval gazdagítja a diákokat. Esemény:Jeles napokhoz kötődő tea-délutánok az iskolában. Angol iskolai pontszerző és fordító versenyek.

"Szivárvány" tehetségműhely

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A átlag feletti intellektuális képességekkel rendelkező alsó tagozatos gyermekek foglalkoztatása, fejlesztése.

Városi Angol nyelvi verseny

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Írásbeli angol nyelvi verseny 13-14 éves korosztály számára

Die Minderheiten (Német nyelvi Comenius program)

Dátum: 2012-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A német munkanyelvű Comenius projekt az európai kisebbségek helyzetét vizsgálja a 4 részt vevő iskolák országaiban. A projekt célja, hogy a diákok megtapasztalják és megértsék, az együttélés alapja csak a tolerancia lehet. a kisebbségi jogok biztosítása, a társadalmi sokszínűség a legfontosabb európai alapértékek közé tartozik.

I, you, we - the fifth element (Angol nyelvi Comenius program)

Dátum: 2012-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: Öt ország partneriskolái közösen dolgoznak a környezetvédelem és az ember kapcsolata a környezettel témakörben.

Robotika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A robotika, robotprogramozás alapjaival megismertető szakkör. Kezdő és haladó kategóriában, NCT-G grafikus nyelvű programozástól az NXC karakteres nyelvig, MINDSTORMS NXT robotok felhasználásával.

Szakmai előadások konferenciákon

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatok, módszerek ismertetése országos konferenciákon évente 2-3 alkalommal

informatika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 5-8. osztályosok számára 1 csoportban tehetséggondozás

Robotika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: LEGO robotok programozásán keresztül az algoritmikus gondolkodásban tehetséget mutató tanulók bevezetése a programozás tudományába.

Programozó szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Programozási alapok, változók használata, elemi tételek valamint tömbök használata

Robotszakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Robotok összeszerelése, tesztelés, programozás, szumó robot építése, gyorsuló robot építése, érzékelők használata

Kíváncsi fizikusok köre

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Abacus feladatok, kísérletek, Öveges kísérletek és az Öveges versenyre való felkészítő feladatok

Weblap készítő - informatika tehetséggondozó szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A tanórai keretbe nem illeszkedő webhely-szerkesztési program megvalósításával kapcsolatos kompetenciák fejlesztése. Az önismeret, az önkifejezés, a kommunikációs készségek és az alapvető gondolkodási képességek, a logikai, az induktív és deduktív gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlesztésén túlmenően további olyan fontos kulcskompetenciák kimunkálása, mint a szövegértési-szövegalkotási kompetencia, az interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése.

Játékos informatika

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Óvodásoknak játékos informatikafoglalkozások.

Képzőművészeti szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az érdeklődő diákok megismertetése különböző képzőművészeti stílusokkal, módszerekkel, motiválás, tehetséggondozás.

ügyes kezek szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 3-5. osztályosok számára egy csoportban tehetséggondozás

kézműves (rajz) szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Kiskun Művészeti Iskola közreműködésével 3- 8. osztályosok számára egy csoportban zajlik.

"Gyermekvilág" megyei rajzpályázat

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája

Leírás: Iskolánkban a művészeteken belül a rajzolásban különösen tehetséges gyerekek kibontakozásának a heti 2X2 órában működő rajz szakkör ad teret. Kiváló rajz szakos tanárunk számtalan megyei, regionális és országos, sőt nemzetközi pályázatra nevez be diákjaival. Tanulóink szinte minden esetben díjazottak. Évente iskolánk is megrendez egy megyei rajzpályázatot "Gyermekvilág" címmel. Az idei évben több mint 600 pályamű érkezett Kecskemét szinte valamennyi általános iskolájából, de a megye több iskolája is küldött be pályázati munkát. Külsős művésztanárok zsűrizik a rajzokat. Iskolánk tanulói közül többen is a díjazottak között szokott szerepelni. Gálaműsor keretében kerülnek a díjak kiosztásra, a nyertes munkákból kiállítást rendezünk iskolánkban. A Kecskemét Város Támogatási Programjához minden évben pályázatot nyújtunk be a verseny lebonyolításának anyagi fedezetére. Minden évben részesül az iskola támogatásban.

Agyagszakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Alsó tagozatosoknak, az agyagozáson keresztül történő önkifejezésre való buzdítása.

Bábszakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: A teljes előadás, (bábok, díszletek, szöveg, zajok) megtervezésével induló, fellépéssel befejeződő szakköri program.

Rajz szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Tehetséges diákok számára művészettörténet valamint festés, rajzolás

"Ügyes kezek " kreatív szakkör alsó tagozatosoknak

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: A kreativitás és az alkotó személyiség fejlesztése érdekében a népi kézműves technikák (agyagozás és nemezelés) megismerése zajlik a programban. Gazdagítja a gyerekek esztétikai érzékenységét, szépre való fogékonyságát. A néphagyomány szellemében nevelkedett gyermek alkotó kölcsönhatásban él a természettel, ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás örömét, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. Értelmileg fogékonyabbá, érzelmileg gazdagabbá válik. Esemény: PALETTA kiállítás, Tehetségnapi kiállítás.

Selyemfestő kör felső tagozatos diákoknak

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: E gazdagító programban megismerkednek a selyemfestéssel, alkalmazás szintjén pedig elsajátítják ezt a különleges technikai eljárást a diákok. Városunkban egyedülálló módon csak intézményünkben kínálkozik ilyen lehetőség. Esemény: Paletta-kiállítás, Tehetségnapi kiállítás, KVPL-verseny kiállítás.

Ügyes-kezek szakkör az óvodában

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Fejlett kézügyességű, vagy fejlesztésre szoruló óvodások számára szakkör formájában szervezett program. Kéthetente 2 alkalommal új eszközökkel, technikákkal ismerkednek. Rajzpályázatokra készítenek alkotásokat közösen, vagy egyénileg.

Agyagozás KIO-ban

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Óvodánk minden csoportja jár a KIO-ba kézműveskedni. Az alkotásokkal karácsonykor, anyák napján ajándékozzák meg szüleiket. Alkalmanként heti témáinkhoz készítünk figurákat, térplasztikákat, játékokat.

Kiállítások

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk I. emeleti aulájában rendszeresen változó tartalommal láthatók diákmunkák. A rajzszakkör tanulóinak kiállításai. A Jövőnkért Művészetoktatási Intézmény keretein belül a képzőművész tanszakra járó tanítványaink kiállítása. Japán testvérvárosunk diákjainak munkái.

Gasztronómiai barangolás Erdélyben

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: Évtizedek óta megrendezésre kerül ez a program a gasztronómia iránt különös fogékonyságot mutató diákok számára. A tanulók a hazai gasztronómia mellett megismerkednek Erdély különleges ízvilágával, fűszernövényeivel, betekintést nyernek az ottani hagyománynak számító ételek elkészítésébe. Nem szabad megfeledkezni mindemellett Erdély csodálatos tájainak, kultúrájának megismeréséről sem.

Kézügyesség, kreativitás fejlesztése zöldségfaragással

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: A jobb kézügyességű tanulók számára kiváló lehetőség kézügyességük továbbfejlesztésére a zöldségfaragási programokon való részvétel. A rendelkezésre álló nyers zöldségekből kreativitásuknak is szárnyakat adva a legkülönbözőbb kompozíciókat készíthetik el neves szakemberek segítségével.

Bográcsban készült ételek és palacsintasütés mesterfokon

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: A szakma iránt érdeklődést mutató, az új iránt fogékony tanulóknak kiváló alkalom, hogy minden év novemberében szervezett keretek között bemutathatnak egy-egy általuk megtervezett, elkészített ételspecialitást. Az ételek mellett éttermi tésztákat is készítenek. Itt nemcsak az ízvilágban lehet különlegességet felfedezni, hanem a kratívitásuk fejlődésében is. A bemutató után a szakmai tanárok illetve a bíráló bizottság szigorú szempontok alapján elemzi az ételkülönlegességeket.

Rajzpályázatok

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Rajzpályázatok

Kémia szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában a Bányai Júlia Gimnázium 7-10. évfolyamos diákjai számára tartott természettudományi tudásbővítést segítő foglalkozások.

Fizika szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A természettudományokon belül fizika jelenségeinek, összefüggéseinek vizsgálata, gyakorlati mérések végzése, versenyfelkészítés.

természet csodái szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 6-8. osztályosok számára egy csoportban tehetséggondozás

Okoskodó-totó

Dátum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: A természet rejtelmeiben elmélyedni szerető, elsősorban az állat- és növényvilágot kíváncsian szemlélő 3-4. osztályosoknak szervezett többfordulós program. A kutatást igénylő feladatok a búvárkodás irányítását szolgálják játékos formában.

Természetbúvár szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: 5-6. évfolyam számára szervezett kísérletező szakkör.

Öveges nyomában

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: 7-8. évfolyamos tanulók számára szervezett fizika szakkör, melyen a tananyagon túlmutató kísérletezésre, versenyre való felkészülésre nyílik lehetőség.

Erdei Iskola

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Célja: a környezetvédelmi ismeretek elsajátíttatása. A környezetvédelmi szokások kialakítása, megerősítése. Az erdei iskolai tábor kitűnő lehetőséget nyújt, hogy a diákok kreativitása, alkotókészsége, csoport-szociális érzéke fejlődjön. Diákjaink szociokulturális, anyagi háttere nem teszi lehetővé a szülők számára a családi üdülések biztosítását. Ezért kiemelten fontos ez a program a Balaton-felvidéken, Mindszentkállán.

"Fürkész" tehetségműhely

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A fizikából tehetséges gyermekek természettudományos gondolkodásának és gyakorlati képességeinek fejlesztése.

Kosárlabda sportági felkészítés

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés.

Röplabda sportági felkészítés

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés.

Höcögő Néptánc Csoport

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: A néptánc csoport tagjai megismerkednek egyes tájegységek táncaival, népdalaival.

Leány torna

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: Harmonikus mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés a mindennapos mozgás igényének megteremtése.

Coctail Dance Modern Tánccsoport

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: Harmonikus mozgáskultúra fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés a mindennapos mozgás igényének megteremtése.

kézilabda szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 1-8. osztályosok számára 3 csoportban tehetséggondozás

néptánc

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Kodály Művészeti Iskola közreműködésével iskolánkban két csoportban zajlik néptáncoktatás

modern tánc

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében egy alsós, egy felsős csoport számára tehetséggondozás

Kosárlabda-program

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: KESI fiú kosárlabda-programjához való csatlakozás, rendszeres edzésekkel és iskolák közötti versenyen való részvétellel.

Modern tánc

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Alsó tagozatosoknak szervezett, moderntánc koreográfiára épülő mozgás, ritmusfejlesztés.

Néptánc szakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: A jó ritmusérzékű tanulók számára szervezett rendszeres foglalkozás, melyen megismerkedve az egyes tájegységek koreográfiájával, fellépésekre, versenyekre készül fel a csoport.

Röplabda

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A "versenycsapat" felkészítése komplex gyakorlatok, labda nélküli mozgások és edzőmeccsek segítségével

Floorball

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A fiú csapatversenyekre felkészítő edzései

Floorball

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A lánycsapat versenyekre való felkészítése

Moderntánc szakkör felső tagozatosoknak

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: A tánc közelebb hozza az embereket, megtanít kifejezni, segíti a koncentrációt, növeli a fizikai állóképességet. Megtölti a lelket, erőt ad a mindennapok feladataihoz. Miközben jól érzik magukat tanítványaink, fejlődnek a kompetenciáik, hiszen tánc közben az agykérgi területeket stimulálva minden érzék- és mozgásszervet serkentenek. A tehetséggondozó szakkör célja a személyiség fejlesztése, a mozgás szeretetére történő nevelés. Esemény: Országos TST-Napon, Szentendrén fellépés, Tehetségnapi bemutatkozás, Gyermekek a Gyermekekért Gálán szereplés.

"Venyige" néptánckör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Aprók tánca

Néptánc fellépések

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ceglédi Úti Telephelye

Leírás: Óvodánk nagycsoportos néptáncosai több alkalommal szerepeltek, népi játék fűzésekkel különböző rendezvényeken nagy sikerrel: Hunyadivárosi Napok, iskolák, bölcsődék, nyugdíjas klubok ünnepségein, saját óvodánkban

Énekkar, kórus

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában működő, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos tanulóiból álló énekkar.

zeneóvoda

Dátum: 2012-01-01 - 2013-08-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda

Leírás: Zenei képességek fejlesztése az 5-6-7 éves korú gyermekek részére heti 1 alkalommal. Ritmus, hallás, zenei improvizáció, hangszerekkel való ismerkedés.

Fan-Fár Kórus

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája

Leírás: Klasszikus és kortárs zeneszerzők gyermekkórusokra írt műveinek megismerése, feldolgozása és előadása. Iskolai ünnepségeken való részt vétel.

furulyaszakkör

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai szakkör keretében 1-5. osztályosok számára 2 csoportban tehetséggondozás

Énekkari próbák

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Énekkari próbák.

Kamarakórus

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Vivaldi: Glória darabjának bemutatására való készülés

Flótások

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Tehetséggondozó furulya szakkör 2. osztályosoknak. A tehetségek felismerése és differenciált fejlesztése, zenei alapismereteik bővítése, a zene nyelvének tanulása. A tanulók hallásának és ritmikai érzékének fejlesztése, a hangszerhasználat magasabb szintű megismerése és használata. A tanuló egyéni adottságainak fejlesztése. Zenei írás-olvasás megalapozása, jártasság kialakítása. Zene iránti vonzalom megtartása, a hangszeres zenei irodalomba a tanulók bevezetése. A gyakorlat mellett nagyon fontos a gyerekek lelki, érzelmi és értelmi nevelése és erre a zene, a hangszertanulás igen alkalmas. A gyerekek megismerik a hangok nem csak szolmizációs nevét, hanem ábécés nevét is. A hangok ötvonalas rendszerbe jegyzése.

"CSENGŐ -HANGOK"

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Zenei tehetségműhely 3-4. évfolyamos tanulóknak. A program célja az érdeklődés felkeltése a többszólamú éneklés iránt. A kis-kórusban való részvétel biztosítja az átmenetet a felső tagozaton működő énekkarba. A zenei kifejezőkészség segítségével biztosítható a tanulók kreativitásának fejlesztése és a tevékenység-központúság előmozdítása. További célok: a tanulók egyéni képességeinek feltárása és fejlesztése, személyiségük gazdagítása, a közös éneklés örömének, a szereplési- és önkifejezési vágynak kialakítása.

Kiskórus

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Munkájának alapja az élmény és énekkészséget kialakító karéneklés. Közösségformáló, összekovácsoló erő, melynek pozitív hatása a mindennapokban is megmutatkozik. Céljai: az éneklési készség fejlesztése, a zene megszerettetése, az éneklési kultúra kialakítása. Esemény: Tehetségnapi, ballagási fellépés

Énekkar-pedagógus kórus

Dátum: 2012-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája

Leírás: Célok: az éneklési készség fejlesztése, a zene megszerettetése, az élményekből fakadó aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése a több szólamú karéneklés megvalósítása. Példamutatás, értékek őrzése, átadása mellett a zenei hallás-olvasás, zeneértő és érző képesség fejlesztése történik. Esemény: Karácsonyi hangverseny a Nagytemplomban, Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó, Népdaléneklési-verseny, Bicinium-verseny, Tehetségnapi fellépés, BELOVA Napok, Varázskréta rendezvény.

Varga Tamás Matematikaverseny

Dátum: 2012-01-09 - 2012-01-09

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le a matematikaverseny megyei fordulóját.

Bábverseny

Dátum: 2012-01-31 - 2012-01-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Bábverseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny (a városi verseny előkészítése), az óvoda minden nagycsoportjának - 5 - részvételével.

helyesírás

Dátum: 2012-02-01 - 2012-04-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny iskolai válogatója valamint a megyei forduló szervezése és lebonyolítása a Hunniareg Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet ill. KLIK Bács-Kiskun Megyei Területi Iroda megbízásából

Református Iskolák Országos Floorball versenye

Dátum: 2012-02-01 - 2012-03-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Református Iskolák Országos Floorball versenye

Bóbita Bábtalálkozó

Dátum: 2012-02-06 - 2013-02-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Ferenczy Ida Óvoda Tóth László Sétányi Telephelye

Leírás: Városi szintű bábtalálkozó a bábozást kedvelő óvodások részére

Kazinczy szép kiejtési verseny

Dátum: 2012-02-09 - 2012-02-09

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Hunniareg Bács- kiskun Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából Kecskemét és vonzáskörzete számára a területi forduló megszervezése és lebonyolítása

Ügyes kezek kiállítás

Dátum: 2012-02-12 - 2012-02-12

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az alsó tagozat bemutatja kreatív munkáinak darabjait

Mesemondó verseny

Dátum: 2012-02-29 - 2012-02-29

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Mesemondó verseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny a városi verseny előkészítése, az óvoda legjobb mesélőinek részvételével.

Tavaszköszöntő

Dátum: 2012-03-01 - 2012-03-01

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Tehetségkutató fesztivál

Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny

Dátum: 2012-03-01 - 2012-03-01

Tehetségterület: logikai-matematika természeti technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk volt igazgatójának tiszteletére rendezett komplex természettudományi verseny, amely 2013-ra regionális versennyé nőtte ki magát, sőt az ország más területeiről is jelentkeztek résztvevők. Készül a 20. évfordulóra tehetséggondozó, fejlesztő kiadvány.

Micimackó Mesenap

Dátum: 2012-03-02 - 2012-03-02

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye

Leírás: Ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a város óvodáinak mesemondói bemutassák a magyar népmesék, állatmesék iránti szeretetüket rövid műsor keretében. A gyerekek ajándékba mesekönyvet, emléklapot kaptak. A felkészítő nevelők számára jó alkalom volt a szakmai tapasztalatok átadása a találkozó után.

Városi Diákszínjátszó Találkozó

Dátum: 2012-03-10 - 2012-03-10

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A város és térsége általános iskoláiban működő színjátszó csoportok bemutatkozási lehetősége, szakmai tanácsadás biztosítása.

Mesemondóverseny

Dátum: 2012-03-12 - 2012-03-12

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Iskolánk szép kiejtéssel, jó beszéd- és előadói készséggel rendelkező alsó tagozatosai részére szervezett megmérettetés, melyen az előzetes felkészülést igénylő mesét adják elő.

Szavalóverseny

Dátum: 2012-03-12 - 2012-03-12

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Jó előadói készséggel rendelkező tanulóink számára a szavalatok évfolyamonkénti értékelése. A legjobbak vesznek részt a Kecskeméti Ifjúsági Otthon versenyén.

Kiskece lányom

Dátum: 2012-03-13 - 2012-03-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Népdaléneklő háziverseny az éneklés területén tehetséget mutató diákjaink számára, évfolyamonkénti értékeléssel. A legjobbak vesznek részt az Apáczai Kiadó versenyén.

Kecskemét régen, és most

Dátum: 2012-03-14 - 2012-03-14

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Helytörténeti vetélkedő. A csapatok előzetes feladatokon keresztül készülnek az iskolai megmérettetésre, melyen nem csak a szerzett ismeretekről számolnak be, hanem kreativitásukra is fény derül.

XXI. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

Dátum: 2012-03-14 - 2012-03-18

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Nagy múltú matematikaverseny a magyarországi és határon túli magyar lakta területeinek középiskolás diákjai számára.

Vásárhelyi Maraton futóverseny

Dátum: 2012-03-24 - 2012-03-24

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Országos szintű futóverseny óvodás korosztálytól kezdve rövid távtól a félmaratonig.

bábos találkozó

Dátum: 2012-04-01 - 2012-04-30

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Báron Bábos Műhelyt segítjük a Kecskemét és vonzáskörzete óvodái, iskolái számára szervezett tehetséggondozó program szervezésében és lebonyolításában illetve 3 bábos csoportunk is részt vesz a programban.

Vendégfogadás külföldről

Dátum: 2012-04-01 - 2012-04-30

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Indiából érkezett iskolánkba két fiatal, akik angolórákon vettek részt.

Versmondók találkozója

Dátum: 2012-04-01 - 2012-05-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal közösen Kecskemét és vonzáskörzete iskolái számára versmondó verseny elődöntőinek és döntőjének szakmai irányítása, program levezetése. A döntő helyezettjei a Versmondók Egyesülete által szervezett "Regösök húrján" országos vers- és prózamondó döntő gálájára jutnak be.

Kenguru matematikaverseny

Dátum: 2012-04-02 - 2012-04-02

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le a matematikaverseny megyei fordulóját.

Népi játék, gyermektánc találkozó

Dátum: 2012-04-04 - 2012-04-04

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: A város óvodáiból egy-egy 12 fős gyermekcsoport részvételével hagyományőrző, hagyomány újra felfedező délelőttöt szervezünk, ahol minden résztvevő régi-új élményekkel gazdagodva távozik a napi program végén.

Kórustalálkozó

Dátum: 2012-04-04 - 2012-04-04

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A zenei nevelés és a kórusmozgalom színvonalának emelése kórustalálkozók szervezésével az iskolák énekelni szerető diákjainak és az énektanítás iránt elkötelezett pedagógusoknak. A találkozó célja, hogy a gyerekek részesülhessenek az összefogás, a közös cselekvés és ezen belül a közös éneklés örömében. Hogy másoknak is kedvet csináljanak olyan tevékenységhez, amelynek lényegét a művészi produkció létrehozása mellett a részvétel és a közös erőfeszítés adja. Ezt a célunkat szolgálja, hogy 2002 óta kétévente Kórustalálkozót rendezünk a város és környéke általános iskolai énekkarai számára. A rendezvény alkalmat ad a bemutatkozásra, megmérettetésre, a karvezetőknek szakmai tapasztalatszerzésre és nem utolsósorban megismerteti a gyerekekkel azt az élményt, amit egy több száz fős összkarban való éneklés jelent. A kórustalálkozó mindig valamilyen aktuális eseményhez, évfordulóhoz kötődik, minden páros évben kerül megrendezésre.

felolvasó verseny

Dátum: 2012-04-09 - 2012-04-09

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Corvina intézmények 2-4. osztályosai számára évfolyamonkénti korcsoportban felolvasó verseny szervezése, lebonyolítása

Ovi Foci Kupa

Dátum: 2012-04-16 - 2012-04-16

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye

Leírás: A városi szintű rendezvény Kecskemét város óvodái számára. Sportolni-, labdát szerető gyerekek számára. A mozgást és a labdajátékot a gyerekekkel megszerettetni a cél. A város sportegyesületei a tehetséges focizni vágyó gyerekeket kiválasztja.

Oxford projektverseny

Dátum: 2012-04-20 - 2012-04-20

Tehetségterület: nyelvészeti térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az Oxford Kiadó által meghirdetett projektverseny megyei fordulóját iskolánk bonyolította már többedik alkalommal.

III. Robotprogramozó Országos Csapatverseny

Dátum: 2012-04-21 - 2012-04-21

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolás korosztály 5-8. évfolyamos diákjai számára szervezett robotprogramozó csapatverseny (kétfordulós lebonyolítási rend, 2010 óta, éves gyakorisággal).

Városi Zöld Jeles napok szervezésében: Föld napi játszóház (EMK-val közös szervezés)

Dátum: 2012-04-23 - 2012-04-23

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Föld napja alkalmából részt vettünk az EMK előtti téren a városi jeles napi rendezvényen: játszottunk és kézműveskedtünk a résztvevő csoportokkal.

Részvétel az EMK Paletta kiállításán

Dátum: 2012-05-01 - 2012-05-31

Tehetségterület: természeti térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Az ügyes kezek szakkörösökkel készítünk valamilyen alkotást a Palettára: egyéni és csoportos egyaránt (tarka rét - kaméleon - téli madáretető - virágos mező). Közben új technikákat próbálunk ki: visszakarcolt kép - papírpép - szövés - vegyes technika.

Vásárhelyi Kupa Röplabdaverseny

Dátum: 2012-05-01 - 2012-05-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Városi szintű röplabdaverseny a 10-14 éves fiú korosztály számára

Városi Zöld Jeles napok szervezésében: Madarak és Fák napja az Arborétumban (Kefag-gal közös szervezés)

Dátum: 2012-05-09 - 2012-05-09

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: A Madarak és fák napján a Kefag-gal közösen szervezve játékos délelőttön fogadtunk és kísértünk csoportokat az Arborétumban, környezeti játékokat játszottunk (érzékelés, megfigyelés, beleélés).

Fülemüle Fesztivál

Dátum: 2012-05-18 - 2012-05-18

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Éneklési verseny óvodásoknak- megyei rendezvény, ahol nagycsoportos gyerekek mutathatják meg tudásukat az óvodai zenei törzsanyag alapján.

Bölcs Bagoly kupa

Dátum: 2012-05-30 - 2012-05-30

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Matematika verseny óvodásoknak- intézményi rendezvény az óvodai matematikai törzsanyag alapján, játékos feladatlapok kitöltésével.

Német nyelvi tábor Salzburgban

Dátum: 2012-06-01 - 2012-08-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 20 gyermek részvételével tehetséggondozó tábor, majd élménybeszámoló a társak és tanárok, valamint szülők részére

Városi Zöld Jeles napok szervezésében: Környezetvédelmi Világnapi játékos délelőtt óvodásoknak (saját szervezésű program)

Dátum: 2012-06-05 - 2012-06-05

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: A városi óvodákból 12 fős csapatokkal környezeti és ügyességi játékokat játszunk Arborétumban, ahol ők stilizált térkép segítségével tájékozódnak, állomásról állomásra mennek. Végül palacsintával vendégeljük meg őket.

Petőfisek a színpadon

Dátum: 2012-06-07 - 2012-06-07

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Valamely előadóművészetben tehetséget mutató tanulóink bemutatkozási lehetősége a szülők, vendégek és diáktársak felé.

Városi Zöld Jeles napok szervezésében: Környezetvédelmi Világnap a Főtéren (KIO-val közös szervezés)

Dátum: 2012-06-08 - 2012-06-08

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: A városi rendezvényen egésznap kézműveskedtünk: hulladékokból játékok (nyári labda, egér báb, karkötő) készítését mutattuk meg az érdeklődő gyerekeknek, szüleiknek.

Terepgyakorlat

Dátum: 2012-06-13 - 2012-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Izsák, Kolon-tó 35 diákkal: BISEL-ezés, növényhatározás, boncolás és túrázás

Sportnap

Dátum: 2012-06-13 - 2012-06-13

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Tehetségfelismerést célzó program, melynek keretei között tanulóink sokféle sportággal ismerkedhetnek meg, próbálhatják ki azokat.

Most Mutasd Meg!

Dátum: 2012-06-14 - 2012-06-14

Tehetségterület: zenei nyelvészeti testi-kinesztetikus interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Iskolánk tehetséges tanulóinak bemutatkozása a Lánchíd Napok keretében. Változatos műsorszámokban mutatják be produkcióikat a tanulók a jelenlévő közönségnek, iskolatársaiknak, pedagógusoknak, szülőknek, rokonoknak.

Ki mit tud?

Dátum: 2012-06-15 - 2012-06-15

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Diáknap keretében az iskola tanulói számára megtartott megmérettetés, önálló felkészüléssel mutatják be a választott műsorszámot adott területen.

Hétmérföldes csizmával a mesék birodalmában

Dátum: 2012-09-01 - 2012-11-16

Tehetségterület: logikai-matematika,természeti,nyelvészeti,testi-kinesztetikus,térbeli-vizuális,zenei,interperszonális,intraperszonális,technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Projekt a 3-4. évfolyam tanulóinak. A projekt célja, feladata: - A közösségerősítés, a viselkedési és beilleszkedés segítése közös játékélményen keresztül művészeti tevékenységi keretben. - Kommunikációs képességek, a beszédkészség fejlesztése, helyes kreatív nyelvhasználatra nevelés, szókincsbővítés az előforduló ismeretlen kifejezések magyarázat. - Az érzékelés térlátás fejlesztése. - Az alkotó kedv s öröm felébresztése. - Sokféle munkafolyamat megismerése és a kreatív gondolkodás fejlesztése. - Minden gyermek egyéni adottságainak figyelembevételével történő személyiség fejlesztés, az egyéniség kibontakoztatása, az önkifejezés kifejezésének megteremtése és ezzel párhuzamosan közösség építés. Az együttes élmény révén a tánctanulás és dramatizálás segítse elő a tanulók: - harmonikus mozgásának kialakulását, - idő és ritmusérzékének fejlődését, - testi- térbeli biztonságuk javulását, - összpontosított, megtervezett munkára szoktatását, - saját eredményük felismerését, - önértékelésük és önismeretük gazdagodását.

felolvasó verseny

Dátum: 2012-09-01 - 2012-09-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai felolvasó verseny 1-8. osztályosok számára Benedek Elek születésnapjához kapcsolódóan

Goethe Intézetben látogatások

Dátum: 2012-09-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Német nyelvű filmek megtekintése, előkészítés után

Árpád városi részönkormányzat rendezvénye

Dátum: 2012-09-01 - 2012-09-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Ütőhangszeres szereplés

Szalakóta gyűrűzés

Dátum: 2012-09-03 - 2013-06-14

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: Az idén 4 tanuló vehetett részt a KNP szalakótagyűrűzési programjában: Vida Nóra és Sipos Bence 10. A, Kovács Anita és Dvorcsák Fruzsina 10. C-sek. Valószínű ősszel még ki tudunk menni fészek kihelyezésre és ellenőrzésre. Ebben a programban 2 éve is résztvettünk.

Környezetvédelmi szakkör

Dátum: 2012-09-03 - 2013-06-14

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: "Az iskolai, a megyei (fővárosi, külföldi) selejtezők és a szóbeli döntő kérdéseit, a TermészetBÚVÁR valamint az Élet és Tudomány lapoknak, a tanév során megjelenő biológiai, egészségügyi, környezet-, és természetvédelmi tárgyú közleményeiből kell összeállítani. Mindkét lap a tanév kezdetén felhívást közöl és folyamatosan megjelöli a versenyen számításba jövő cikkeket. Valamennyi forduló kérdései között szerepelhetnek a verseny névadójának - Kitaibel Pál - tevékenységére; a szóbeli döntőben pedig a természeti folyamatokra, értékekre, a természetvédelemre (kiemelten hazánk, illetve a részt vevők országaira vonatkozó védett területek és fajok) vonatkozó kérdések. Az iskolai fordulóig a jelentkezőknek vázlatot kell bemutatniuk a szaktanáruknak, az alábbi két feladatkör egyikében tervezett vizsgálódásukról: - Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület természetvédelmi értékeinek bemutatása - Lakóhelyem, iskolám vagy annak közelében lévő terület környezetvédelmi gondjai, megoldási lehetőségei."

Lelki Elsősegély szolgálat rendezvénye

Dátum: 2012-09-07 - 2012-09-07

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Vyskov, Csehország Nemzetközi Kórusfesztivál

Dátum: 2012-09-09 - 2012-09-16

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Musical stúdió

Dátum: 2012-09-12 - 2013-12-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: 2004 októberében alakult meg a Kecskeméti Ifjúsági Otthon Musical stúdiója. A képzés része a közös és egyéni ének-zenei képességfejlesztés, a drámapedagógiai eszközökkel történő csoportépítés, a színpadi jelenlét fejlesztése. A stúdió félévente közönség előtti bemutatókat tart: musicalválogatások, illetve önálló zenés darabok szerepelnek a műsoron. Szakmai vezetők: Vargáné Pulai Edina drámapedagógus és Jámbor Zsolt ének-zene pedagógus

A bűvész

Dátum: 2012-09-17 - 2012-09-17

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Alsós tanulóink vettek részt egy fiatal bűvész bemutatóján.

Ifjú Morbid Színpad - diákszínjátszó kör

Dátum: 2012-09-17 - 2013-12-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Csoportos és egyéni tehetségfejlesztés az előadói művészet iránt érdeklődők részére (színészet, vers-, és prózamondás,.). A dráma és színjátszó foglalkozások betekintést adnak a színházi alkotás világába. Szakmai vezető: Sárosi Gábor színész, rendező

Gitáriskola

Dátum: 2012-09-18 - 2013-12-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: A klasszikustól a modern irányzatokig terjedő zenei ismereteket feldolgozó képzés. A hallgatókat 4-6 fős csoportokban foglalkoztatjuk. Témakörök: klasszikus zene - univerzális zene - jazz - egyházi zene. Képzési szintek: kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó. Vezeti: Horváth János gitártanár

Liliomszörnyek - gyermekszínjátszó kör

Dátum: 2012-09-20 - 2013-12-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Közösségépítés, személyiség- és képességfejlesztés a drámapedagógia, a játék és a színjátszás eszközeivel. Szakmai vezető: Tóth Orsolya színész, drámajáték vezető

Kecskeméti Disputa klub

Dátum: 2012-09-21 - 2013-12-21

Tehetségterület: logikai-matematika nyelvészeti interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Az érdemi vitát kedvelő diákok részére. A program célja a vitakultúra, a kulturált vitatkozás készségének kialakítása. A klub tagjai hazai és nemzetközi vitaversenyeken mérik össze érvelési, meggyőzési képességüket. Egyeztetett időpontban a klub kihelyezett bemutató foglalkozásokat is tart. Szakmai vezető: dr. Ujlaky István multiplikátor, disputabíró

Színjátszó Műhely felnőtteknek

Dátum: 2012-09-21 - 2013-12-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Várjuk mindazokat - korhatár nélkül - akik már kinőtték a diákszínjátszó köröket, de vonzza őket a színház világa, szeretnének játszani, szerepelni, egy jó csapatba tartozni. Szakmai vezető: Sárosi Gábor színész, rendező, drámajáték-vezető (20 éven felüliek részére)

Népzenészek rendhagyó órái

Dátum: 2012-09-21 - 2012-09-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés a magyar népzene hagyományaival

Kecskemét város polgára leszek

Dátum: 2012-09-27 - 2012-09-27

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A vetélkedőn minden alkalommal több, felső tagozatos tanulókból verbuválódott csapat vesz részt.

Sportnap

Dátum: 2012-09-28 - 2012-09-28

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek sport vetélkedője.

Vándorbot Báboskör 8-10 éveseknek

Dátum: 2012-10-01 - 2013-12-20

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Az alkotó csoportban a résztvevők megismerkednek a bábfajtákkal, azok készítési módjával, mozgatásával. Rendszeres beszédtechnikai gyakorlatok. Vezetője: Tóth Anita bábszínész és Vass-Eysen Ábel drámapedagógus Szakköri napok: kedden 16.45 - 18.30 óráig, alkalmanként pl.: bemutató előtt pénteken is 16.30 órától. A csoport évente szerepel megyei és országos fesztiválokon, rendszeres közreműködői a Családi Bábszínház előadásainak. A Gyermekbábosok Országos Fesztiválján Egerben, 2005 júniusában a Bábjátékos Egyesület Különdíját nyerték el, majd 2007., 2009., 2010. és 2011. 2012. és 2013-ban ezüst minősítést értek el.

Börzsöny

Dátum: 2012-10-01 - 2012-10-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Gombásztúra - gombák gyűjtése, beazonosítása, ismeretek bővítése

hangverseny látogatás - élményfeldolgozó program

Dátum: 2012-10-01 - 2013-01-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: A KIO ifjúsági hangversenyei iránt érdeklődő alsós és felsős tanulók számára hangversenyt előkészítő és hangversenyt feldolgozó foglalkozásokat tartunk.

Zenekuckó - játékos zenei képességfejlesztő szakkör 5-7 éveseknek

Dátum: 2012-10-01 - 2013-04-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: - zenére mozgás és festés - ritmikus, dalos játékok - improvizáció - mozgáskoordináció és memória fejlesztése

Rozsnyó, Torna, Szlovákia X Gömöri Kulturális Napok

Dátum: 2012-10-12 - 2012-10-14

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Rendhagyó fizika óra

Dátum: 2012-10-14 - 2012-10-14

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: E. Kovács Zoltán, a kecskeméti Planetárium csillagásza tartott előadást: A relativitáselmélet és rejtelmei

Ovi-suli kupa

Dátum: 2012-10-16 - 2012-10-16

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Játékos sport délután a Móricz Zsigmond iskola l. osztályosaival közösen, vegyes csapatokban, az iskola tornatermében

Bolyai matematika csapatverseny megyei fordulója

Dátum: 2012-10-19 - 2012-10-19

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le a matematikaverseny megyei fordulóját.

Porec Nemzetközi Gordonkaverseny

Dátum: 2012-10-21 - 2012-10-26

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A gordonka tanszak versenyzése

Iskolanapi hangverseny

Dátum: 2012-10-26 - 2012-10-26

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az iskola szólistái, kórusai ünnepi hangversenyen emlékeznek meg az iskola alapításról

Budapest Fuvolavarázs

Dátum: 2012-10-30 - 2012-10-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Szív Napján országos fuvolástalálkozó

Mesemondó

Dátum: 2012-11-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Mesemondó

mesemondó

Dátum: 2012-11-01 - 2012-11-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: iskolai mesemondó verseny szervezése, lebonyolítása 1-8. osztály számára 2 csoportban

Zsoltáréneklő

Dátum: 2012-11-01 - 2012-11-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Zsoltáréneklő

XXV. Országos Disputa Verseny

Dátum: 2012-11-04 - 2012-11-04

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és Bányai Júlia Gimnázium közös szervezésű versenye.

Koncert

Dátum: 2012-11-05 - 2012-11-05

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: 100 éves az Újkollégium - ebből az alaklomból iskolánk Psalmus kórusa adott koncertet

Katona József Napok: "Katona és Madách emlékezete" című felolvasó verseny Katona József születésének 221. évfordulója és Madách Imre: Az ember tragédiája c. drámája megjelenésének 150. évfordulójára alkalmából

Dátum: 2012-11-12 - 2012-11-12

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: MONOLÓGOK FELOLVASÓVERSENYE Téma: Katona József: Bánk bán vagy Madách Imre: Az ember tragédiája c. művéből, illetve e két szerző bármely színpadi művéből egy szabadon választott monológ vagy részlet felolvasása max. 4 perces időtartamban. Kecskeméti és Kecskemét környéki 7-9. osztályos és 10-12. osztályos diákok részvételével.

TEHETSÉGNAP Mozgó Diák - prezentációs verseny, Lánchidas Tankönyv Tár szakmai konferencia

Dátum: 2012-11-13 - 2013-03-01

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Lehetőséget biztosítunk az általános iskola 5-8. osztályos tanulóinak, hogy prezentációik elkészítésével és bemutatásával bebizonyítsák, illetve fejlesszék tehetségüket, tudásukat, kreativitásukat, melynek során felhívják a figyelmet iskolájuk sportéletének értékeire és eredményeire. Fontos cél továbbá az együttműködés elmélyítése a tehetséggondozás területén Balatonfüred, Debrecen, Szolnok és Kecskemét általános iskolái között. A verseny kétfordulós. 1. forduló: Az iskola sportéletét bemutató prezentáció beküldése 2. forduló ideje: Tehetséggondozó Konferencia, melynek keretében rendezzük meg a prezentációkészítő versenyünk második fordulóját.

Budapest Szakközépiskolai ütőhangszeres verseny

Dátum: 2012-11-15 - 2012-11-16

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Országos versenyen szerepeltek a tanulóink a Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskolában

Knorr Bremse rendezvény

Dátum: 2012-11-17 - 2012-11-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Rendhagyó irodalomóra

Dátum: 2012-11-22 - 2012-11-22

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Ady Endre születésnapján a nyolcadik osztályos tanulókkal a költő azonos nevű egyetlen élő leszármazottja beszélgetett.

Budapest Országos kürt verseny

Dátum: 2012-11-22 - 2012-11-24

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Országos versenyen szerepeltek a tanulóink a Weiner Leó Zeneművészeti szakközépiskolában

Bolyai magyar csapatverseny megyei fordulója

Dátum: 2012-11-23 - 2012-11-23

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le az anyanyelvi verseny megyei fordulóját.

Varázshegy Fesztivál

Dátum: 2012-11-25 - 2012-11-25

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Óvodások dramatizáló versenye- városi verseny nagycsoportosok számára, 10 perces mese előadás magyar, vagy nemzetközi meseirodalom alapján.

Szekszárd, Deutsche Bühne látogatás

Dátum: 2012-12-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Színházlátogatás a német nemzetiségi színházban

Bicinium Éneklő Verseny

Dátum: 2012-12-01 - 2012-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Bicinium Éneklő Verseny

KDNP ünnepi konferencia

Dátum: 2012-12-01 - 2012-12-01

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Tapsifüles Kupa

Dátum: 2012-12-03 - 2012-12-04

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Hagyományosan minden évben megrendezett terematlétika verseny az I-II. korcsoport számára. Területi szintű versenyen számos iskola indítja egyénileg és csapatban is a versenyzőiket.

Zene angolul

Dátum: 2012-12-08 - 2012-12-09

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Angol karácsonyi dalok éneklése az iskolában, kecskeméti boltokban, a megyei könyvtárban, a Kodály Intézetben - a hozzánk csatlakozó régi diákokkal és külföldi intézeti hallgatókkal együtt.

Kodály Iskolák országos találkozója Kecskeméten

Dátum: 2012-12-08 - 2012-12-08

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Antanténusz, Vegyes kar, Kodály leánykar

"Meseországban" c. mesemondó verseny

Dátum: 2012-12-09 - 2012-12-09

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Katona József Megyei Könyvtár megbízásából 1-2. osztályos korosztály számára egy elődöntő szervezése, lebonyolítása

Természettudományi Múzeum

Dátum: 2012-12-10 - 2012-12-10

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A 9. évfolyamos biológia tagozatosainak látogatása a Természettudományi Múzeumban valamint ottani foglalkozásokon való részvétele

Házi úszóbajnokság

Dátum: 2012-12-12 - 2012-12-13

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az iskola tehetséges úszóinak megmérettetése

Budapest Mezőgazdasági Konferencia Vajdahunyad vára

Dátum: 2012-12-12 - 2012-12-12

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Zene angolul

Dátum: 2012-12-13 - 2012-12-13

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Karácsonyi énekes műsor a Megyei Kórház Gyermekosztályán

Értelmi fogyatékosok klubjának karácsonya

Dátum: 2012-12-13 - 2012-12-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A klarinét tanszak műsora

Zene angolul

Dátum: 2012-12-14 - 2012-12-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Angol karácsonyi dalok éneklése az iskolában, kecskeméti boltokban, a megyei könyvtárban, a Kodály Intézetben - a hozzánk csatlakozó régi diákokkal és külföldi intézeti hallgatókkal együtt.

Tudományos Diákkonferencia

Dátum: 2012-12-14 - 2012-12-14

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola

Leírás: A "Kocsis Pál Mezőgazdasági Középfokú Tanintézetért" alapítvány kuratóriuma hirdette meg. Témák: Országunk értékeinek, a hagyományőrzés fontosságának, hungarikumaink megőrzésének bemutatása. A természetes adottságokhoz igazodó gazdálkodás, tájhasználat bemutatása gyakorlati példán keresztül.

Koncert

Dátum: 2012-12-14 - 2012-12-14

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Iskolánk kórusainak adventi hangversenye a templomban

Kodály Zoltán Bicinia- és Tricinia lemezbemutató hangverseny

Dátum: 2012-12-15 - 2012-12-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Kodály Zoltán születésnapi hangverseny

Dátum: 2012-12-16 - 2012-12-16

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az iskola kórusai karácsonyi- és Kodály műsorral tisztelegnek a névadó emlékének

Kántálás

Dátum: 2012-12-17 - 2012-12-19

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Egyházi és népi hagyományok ápolása az iskolában és a város más intézményeiben

Karácsonyi koncert

Dátum: 2012-12-17 - 2012-12-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: M. Bodon Pál hangverseny karácsonyra

Árpádvárosi Részönkormányzat nyugdíjasainak karácsonya

Dátum: 2012-12-17 - 2012-12-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A hangszeres szólisták, és kórustagjaink műsora

Gyermekek a gyermekekért rendezvény

Dátum: 2012-12-17 - 2012-12-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Miraculum gyermekkar, Kamarakórus

"Zöld Karácsony"

Dátum: 2012-12-18 - 2012-12-18

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakképző Iskola

Leírás: Ajándékkészítés természetes anyagokból

Logikai Játékok Délutánja

Dátum: 2012-12-19 - 2012-12-19

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Logikai Játékok Délutánja

Megyei Bíróság karácsonyi műsor

Dátum: 2012-12-20 - 2012-12-20

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kamarakórus

Varázslatos Karácsony Nagytemplom

Dátum: 2012-12-22 - 2012-12-22

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Miraculum, Aurin, Aurin Nőikar önálló hangversenye

Tanulmányi kirándulások osztályszinten illetve szakterülethez kötődően; túrák

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés Magyarország kulturális, történelmi, tudományos és irodalmi örökségével tanárok és diákok részvételével. (Szervezők: osztályfőnök)

Karl Popper disputa klub

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Vitakultúra, együttműködési készség és általános műveltség fejlesztése szakköri keretek között. (A disputakört vezeti: Dr. Ujlaky István)

Az 5. osztályok farsangi bemutatkozása

Dátum: 2013-01-01 - 2013-02-28

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Egyéni képességek, készségek bemutatása osztályműsorok keretében az iskola közössége előtt. (Felelős: 5. évfolyamos osztályfőnökök)

Helytörténeti tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Kecskemét történelmének bővebb megismerése a helyi műemlékek, múzeumok látogatásával.

Havi hittanos 20

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Havi hittanos 20

Pontszerző matematika verseny

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolák 3-4. évfolyamos diákjai számára szervezett többfordulós matematikaverseny.

Pontszerző matematika verseny

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolák 3-4. évfolyamos diákjai számára szervezett többfordulós matematikaverseny Kecskeméten és Erdély magyar nyelvű iskoláiban. (Szervező: Varga József, feladatíró: Varga József, Kiss Róbert)

Logikai játék tehetségműhely

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Leírás: A diákok népszerű logikai játékokon keresztül fejleszthetik ismereteiket, kreativitásukat. A program keretében programozási ismeretekkel is megismerkedhetnek a legjobbak.

Matematika tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: 5-6. évfolyamon tehetséggondozás és versenyekre való felkészülés.

Matematika tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: 7-8. évfolyamon tehetséggondozás és versenyekre való felkészülés.

Matematika szakkör (3. évfolyam)

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Matematika versenyekre való felkészítés, matematikai készségek és a problémamegoldás fejlesztése.

Matematika szakkör (2. évfolyam)

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése a városi és megyei matematika versenyekre.

Matematika szakkör (4. évfolyam)

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Számfogalom fejlesztése, alakítása, kreatív gondolkodás fejlesztése, matematikai tehetséggondozás versenyekre való felkészítés.

Műfordító verseny

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Éves gyakorisággal, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos diákjai számára angol és német nyelvterületen. (Szervezők: idegen nyelvi munkaközösség)

Alkotó kreativitás szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-06-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Ferenczy Ida Óvoda

Leírás: Pályázati támogatással drámajáték szakkört szerveztünk az óvodások részére. A dramatikus játékok hatására bátrabbak, nyitottabbak lesznek a gyerekek és szókincsük is fejlődik.

Angol tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Szakkör keretében tehetséggondozás, angol anyanyelvű pedagógus segítségével is.

Német tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Szakkör keretében tehetséggondozás, német anyanyelvű pedagógus segítségével is.

Francia tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Szakkör keretében ismerkedés a francia nyelvvel.

Programozói szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az érdeklődő tanulók programozói tudásának fejlesztése, algoritmikus gondolkodási kompetenciáik bővítése, emelt szintű érettségi felkészítés.

Szakmai előadások, tréningek konferenciákon, rendezvényeken

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatok, módszerek ismertetése országos, térségi, helyi konferenciákon, rendezvényeken évente 1-2 alkalommal. (Felelős szervező: Kiss Róbert, közreműködők: robotika szakkörös diákok)

Robotika szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A robotika, robotprogramozás alapjaival megismertető szakkör. Kezdő és haladó kategóriában, NXT-G, EV3-G grafikus nyelvű programozástól az NXC karakteres nyelvig, MINDSTORMS NXT/EV3 robotok felhasználásával. (A szakköröket vezeti: Badó Zsolt, Kiss Róbert)

Programozói szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az érdeklődő tanulók programozói tudásának fejlesztése, algoritmikus gondolkodási kompetenciáik bővítése, emelt szintű érettségi felkészítés. (A szakkört vezeti: Kiss Róbert)

Informatikai tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: A multimédia elméleti és gyakorlati alkalmazása. Informatika azon részeinek megismerése, amit a tankönyv nem tartalmaz.

Ügyes-kezek szakkör az óvodában

Dátum: 2013-01-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Fejlett kézügyességű, vagy fejlesztésre szoruló óvodások számára szakkör formájában szervezett program. Kéthetente 2 alkalommal új eszközökkel, technikákkal ismerkednek. Rajzpályázatokra készítenek alkotásokat közösen, vagy egyénileg.

Szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: A gyerekek kreativitásának fejlesztése, hagyományok ápolása, különböző kézműves technikák megismerése.

Rajz szakkör (1-4. évfolyam)

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Fantázia, rajz készség fejlesztése, képi megjelenítések gyakorlása, különböző technikák elsajátítása.

Kémia szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában a Bányai Júlia Gimnázium 7-10. évfolyamos diákjai számára tartott természettudományi tudásbővítést segítő foglalkozások. (A szakköröket vezetik: Reiterné Makra Zsuzsanna, vargáné Hajdú Mária)

Fizika szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A természettudományokon belül fizika jelenségeinek, összefüggéseinek vizsgálata, gyakorlati mérések végzése, versenyfelkészítés. (A szakköröket vezeti: Bakk János)

Természettudományos tehetséggondozó

Dátum: 2013-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: Természettudományos tehetséggondozó

Kosárlabda sportági felkészítés

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szabó László)

Röplabda sportági felkészítés

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szappanos Tibor)

Énekkar, kórus

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában működő, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos tanulóiból álló énekkar. (Karvezető: Tolnainé Tarnai Éva)

Kreatív szabadidő szakkör

Dátum: 2013-01-01 - 2013-06-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Ferenczy Ida Óvoda

Leírás: Pályázati támogatással népi tánc szakkört szerveztünk az óvodában. Célunk, hogy az autentikus népi gyermekjátékokon keresztül a hagyományok tiszteletére, szeretetére és ápolására utódokat neveljünk.

Alsós énekkar (1-4. évfolyam)

Dátum: 2013-01-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

Leírás: A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása, a magyar népzene, a nemzeti hagyományok megismerése, magasabb szintű jártasság az éneklésben, a halláskészség kialakításában.

Torna Diákolimpia városi, megyei, területi döntő

Dátum: 2013-01-10 - 2013-01-10

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A Diákolimpia torna versenyszámának városi, megyei és országos elődöntőjének lebonyolítása évről-évre iskolánkban történik.

James Galway mesterkurzus Budapesten

Dátum: 2013-01-13 - 2013-01-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A világhírű fuvolaművész mesterkurzusán a fuvolatanszak vett részt aktív-, és passzív résztvevőként

Tudományos, Hasznos, Emberi

Dátum: 2013-01-14 - 2013-01-14

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: A Richter Gedeon NyRt. három kutatójának előadásai a gyógyszeripari kutatásokba, a gyógyszerek kifejlesztésének menetébe illetve a kutatói életformába nyújtottak bepillantást középiskolások (pályaválasztás előtt álló diákok) - számára

Varga Tamás Matematikaverseny

Dátum: 2013-01-14 - 2013-01-14

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le a matematikaverseny megyei fordulóját.

Operalátogatás a Szegedi Nemzeti Színházban

Dátum: 2013-01-20 - 2013-01-20

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Operaelőadás megtekintése

Magyar Kultúra Napja alkalmából: A REFORMKORI "TSEMEGE -TSINÁLÓK"-TÓL A PETŐFI KORABELI KÁVÉHÁZAKIG címmel felolvasóverseny a reformkor és a romantika jeles képviselőinek naplóiból, leveleiből.

Dátum: 2013-01-21 - 2013-01-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Felolvasóverseny: 7-9. és 10-12. osztályos diákok számára. Téma: a korabeli magyar étkezési kultúra bemutatása, leírása a korszak irodalmában.

Mesemondó találkozó

Dátum: 2013-01-22 - 2013-01-22

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Az óvodánk nagycsoportosai részére egy mesekeretbe foglalt mesemondó találkozót szerveztünk, ahol a csoportok által delegált, meséket szívesen előadó gyerekek vettek részt az elveszett mesék megtalálásában.

Tehetségkonferencia Kecskemét

Dátum: 2013-01-22 - 2013-01-22

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Bemutatóóra ének-zenéből: Szegedi Ildikó

Torna Diákolimpia városi, megyei, területi döntő

Dátum: 2013-01-28 - 2013-01-28

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A Diákolimpia torna versenyszámának városi, megyei és országos elődöntőjének lebonyolítása évről-évre iskolánkban történik.

Dr. Csanády László mesterkurzusa

Dátum: 2013-01-29 - 2013-01-29

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az orgonatanszak meghívásában tartott kurzust a tanulóknak az orgonaművész

Bábverseny

Dátum: 2013-01-31 - 2013-01-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Bábverseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny (a városi verseny előkészítése), az óvoda minden nagycsoportjának - 5 - részvételével.

helyesírás

Dátum: 2013-02-01 - 2013-04-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny iskolai válogatója valamint a megyei forduló szervezése és lebonyolítása a Hunniareg Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet ill. KLIK Bács-Kiskun Megyei Területi Iroda megbízásából

Lánchíd-Darvas Kupa

Dátum: 2013-02-02 - 2013-02-02

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Hagyományosan minden évben megrendezett terematlétika verseny a III-IV. korcsoport számára. Területi szintű versenyen számos iskola indítja egyénileg és csapatban is a versenyzőiket.

Városi Bábfesztivál

Dátum: 2013-02-08 - 2013-02-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Telephelye

Leírás: Nagycsoportos korú gyermekek versenye

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója

Dátum: 2013-02-08 - 2013-02-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le az anyanyelvi verseny megyei fordulóját.

Országos sakkverseny gyerekeknek

Dátum: 2013-02-10 - 2013-02-10

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Pál Imre sakkmester szakmai irányításával közel második évtizede rendszeresen zajló esemény, mely a gyermek korosztályt érinti

Kazinczy szép kiejtési verseny

Dátum: 2013-02-15 - 2013-02-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Hunniareg Bács- kiskun Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából Kecskemét és vonzáskörzete számára a területi forduló megszervezése és lebonyolítása

Torna Diákolimpia városi, megyei, területi döntő

Dátum: 2013-02-17 - 2013-02-17

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A Diákolimpia torna versenyszámának városi, megyei és országos elődöntőjének lebonyolítása évről-évre iskolánkban történik.

Iskolai versmondó találkozó

Dátum: 2013-02-18 - 2013-02-18

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánk csoportjaiból a gyerekek által legügyesebbnek ítélt társaik vettek részt az iskolában az l. és ll. osztályos gyerekekkel

Házi versmondó találkozó

Dátum: 2013-02-26 - 2013-02-26

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánk csoportjaiból a gyerekek által legügyesebbnek ítélt társaik vettek részt ezen a csodálatos délelőttön, ahol mesés keretben és környezetben, társaik előtt mondhatták el kedvenc versüket.

Mesemondó verseny

Dátum: 2013-02-28 - 2013-02-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Mesemondó verseny óvodásoknak- intézményi válogató verseny a városi verseny előkészítése, az óvoda legjobb mesélőinek részvételével.

Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny

Dátum: 2013-03-01 - 2013-03-01

Tehetségterület: logikai-matematika természeti technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk volt igazgatójának tiszteletére rendezett komplex természettudományi verseny, amely 2013-ra regionális versennyé nőtte ki magát, sőt az ország más területeiről is jelentkeztek résztvevők. Készül a 20. évfordulóra tehetséggondozó, fejlesztő kiadvány.

Rendhagyó biológia óra

Dátum: 2013-03-01 - 2013-03-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Kecskemét közelében egy tanyán a 10. évfolyam biológia tagozatosainak disznóvágás

Ünnepi gálaműsor

Dátum: 2013-03-02 - 2013-03-02

Tehetségterület: interperszonális intraperszonális zenei nyelvészeti testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk fennállásának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gálaműsor, amelyben tehetséges tanulóink is bemutatkoztak.

Évkönyv

Dátum: 2013-03-02 - 2013-03-02

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk fennállásának 40. évfordulója alkalmából ünnepi évkönyvet adott ki iskolánk, amelyben tehetséges tanulóink munkái is helyet kaptak.

Magánének vendégszereplése a Szegedi Vántus István Zeneművészeti Szakközépiskolában

Dátum: 2013-03-06 - 2013-03-06

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangverseny

Kodály Zoltán Bicinium - éneklési verseny

Dátum: 2013-03-06 - 2013-03-06

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az általános iskola 102 tanulója versenyzett a névadó halálának emléknapján országos tekintélyű zsűri előtt

Műfordító verseny

Dátum: 2013-03-07 - 2013-03-07

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az angol és német nyelvet tanuló diákok életkoruknak, felkészültségüknek megfelelő idegen nyelvi szöveget fordítanak magyar nyelvre.

Micimackó Mesenap

Dátum: 2013-03-08 - 2013-03-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Telephelye

Leírás: Nagycsoportos korú gyermekek versenye

Micimackó Mesenap

Dátum: 2013-03-08 - 2013-03-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye

Leírás: Ez a rendezvény lehetőséget ad arra, hogy a város óvodáinak mesemondói bemutassák a magyar népmesék, állatmesék iránti szeretetüket rövid műsor keretében. A gyerekek ajándékba mesekönyvet, emléklapot kaptak. A felkészítő nevelők számára jó alkalom volt a szakmai tapasztalatok átadása a találkozó után.

Micimackó mesemondó találkozó

Dátum: 2013-03-08 - 2013-03-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánk képviseletében egy gyermek vett részt a városi mesemondó találkozón.

Éneklő Ifjúság, Kórustalálkozó

Dátum: 2013-03-08 - 2013-03-08

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk felső tagozatos kórusa minden évben szerepel az éppen aktuális kórustalálkozón.

Országos Szakközépiskolai Orgonaverseny Budapest

Dátum: 2013-03-08 - 2013-03-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az orgonatanszak részvétele a versenyen

Városi Diákszínjátszó Találkozó

Dátum: 2013-03-09 - 2013-03-09

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A város és térsége általános iskoláiban működő színjátszó csoportok bemutatkozási lehetősége, szakmai tanácsadás biztosítása.

Országos Énekkari verseny Veszprém

Dátum: 2013-03-09 - 2013-03-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Kodály leánykar részvétele a versenyen

Középiskolai népdal- és kamaraéneklési verseny

Dátum: 2013-03-12 - 2013-03-12

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 75 tanuló részt vételével, országos tekintélyű zsűri előtt

Bányais nap, Finnország

Dátum: 2013-03-13 - 2013-03-13

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Finnország témához kapcsolódó tehetségnap, előadásokkal, közösségi programokkal, gasztronómiával.

B33-as megyei döntő

Dátum: 2013-03-13 - 2013-03-13

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda

Kórusverseny

Dátum: 2013-03-13 - 2013-03-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek zenei vetélkedője.

Zene angolul

Dátum: 2013-03-14 - 2013-03-14

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Kodály Intézetben kiállítás, archívum, könyvtár látogatás

Városi Diákolimpia

Dátum: 2013-03-14 - 2013-03-14

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 7.-8. osztályosok

Kórusverseny

Dátum: 2013-03-14 - 2013-03-14

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek zenei vetélkedője. (Felelős szervező: Tolnainé Tarnai Éva)

Rendhagyó fizika óra

Dátum: 2013-03-20 - 2013-03-20

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Csodák Palotájában, Budapesten 40 tanuló vett részt kísérlet előadáson

Tanulmányi kirándulás (Wales-Anglia)

Dátum: 2013-03-20 - 2013-03-30

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés Nagy-Britannia kulturális, történelmi és irodalmi örökségével tanárok és diákok részvételével

IV. Mobilrobot Programozó Országos Csapatverseny

Dátum: 2013-03-22 - 2013-03-22

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A középiskolás korosztály 9-13. évfolyamos diákjai számára a Kecskeméti Főiskola GAMF Karával közös szervezett robotprogramozó csapatverseny, robotkommunikációs témában.

Megyei Diákolimpia

Dátum: 2013-03-22 - 2013-03-22

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 7.-8. osztályosok

Vásárhelyi Maraton futóverseny

Dátum: 2013-03-23 - 2013-03-23

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Országos szintű futóverseny óvodás korosztálytól kezdve rövid távtól a félmaratonig.

Szent Család Plébánia

Dátum: 2013-03-24 - 2013-03-24

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Ünnepi hangverseny Aurin

Országos Szakközépiskolai Fuvolaverseny Debrecen

Dátum: 2013-03-25 - 2013-03-27

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A fuvolatanszak részvétele a versenyen

Budapest Nemzetközi kórusverseny

Dátum: 2013-03-26 - 2013-03-27

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Diáknap

Dátum: 2013-03-29 - 2013-03-29

Tehetségterület: testi-kinesztetikus logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Ügyességi játékok

bábos találkozó

Dátum: 2013-04-01 - 2013-04-30

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Báron Bábos Műhelyt segítjük a Kecskemét és vonzáskörzete óvodái, iskolái számára szervezett tehetséggondozó program szervezésében és lebonyolításában illetve 3 bábos csoportunk is részt vesz a programban.

Versmondó

Dátum: 2013-04-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Versmondó

Kenguru matematikaverseny

Dátum: 2013-04-01 - 2013-04-01

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le a matematikaverseny megyei fordulóját.

Versmondók találkozója

Dátum: 2013-04-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal közösen Kecskemét és vonzáskörzete iskolái számára versmondó verseny elődöntőinek és döntőjének szakmai irányítása, program levezetése. A döntő helyezettjei a Versmondók Egyesülete által szervezett "Regösök húrján" országos vers- és prózamondó döntő gálájára jutnak be.

Loreto, Olaszország Nemzetközi Kórusfesztivál

Dátum: 2013-04-01 - 2013-04-08

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

"Óvodások az élhetőbb jövőért"

Dátum: 2013-04-02 - 2013-06-12

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Óvodai intézményegység

Leírás: A program több elemből állt. A 60 órás tehetségműhely munkájában a Bocskai utcai nagycsoportos óvodások vettek részt. A természettudományos témaköröket komplexen, tevékenységközpontú módszerek alkalmazásával (gyermekfilozófia, projektorientált tevékenység, kísérletezés, modellezés) dolgozták fel. A foglalkozások megtartására többször külső helyszínen került sor (Ráday Múzeum, BÁCSVÍZ Zrt, Arborétum, Vadaskert, Planetárium). A program másodlagos célcsoportját az óvodás gyermekekkel kapcsolatban álló felnőttek (szülők, pedagógusok) alkották. Az óvodapedagógusok tehetséggondozó továbbképzésen vehettek részt, míg a szülőket a gyermekekkel közös programokba vontuk be (kiállítás megtekintése, kirándulások). A program egy kiállítással zárult, ahol a műhelymunkában részt vett gyermekek bemutatták munkáikat a szülőknek, érdeklődőknek.

Marosvásárhely-Kisinyov-Kecskemét háromoldalú testvériskolai kapcsolat

Dátum: 2013-04-03 - 2013-04-06

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Diákok és tanárok multikulturális együttműködése

"Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Verseny

Dátum: 2013-04-05 - 2013-04-06

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Biblia könyveinek ismerete, színpadi előadások

Bendegúz nyelvÉSZ verseny megyei fordulója

Dátum: 2013-04-05 - 2013-04-05

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolánk ad helyet, illetve bonyolítja le az anyanyelvi verseny megyei fordulóját.

Zene angolul

Dátum: 2013-04-05 - 2013-04-05

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Kodály Intézetben kiállítás, archívum, könyvtár látogatás

Városi Diákolimpia

Dátum: 2013-04-05 - 2013-04-05

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 3.-4. osztályosok

Versmondók Találkozója Kecskemét városi 1-11. o. diákok számára 5 korcsoportban

Dátum: 2013-04-08 - 2013-05-25

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Felhívásunkra 514 versmondó jelentkezett, 20 fordulón keresztül hallgatta meg őket az elő-zsűri, és került kiválasztásra az a 99 versmondó, aki 2013. május 25-én, szombaton a Versmondók Találkozója döntőjén közönség elé lépett. Rendezvényünk kapcsolódott a "Regösök húrján" országos vers- és prózamondó versenyhez. Az ünnepélyes záróesemény, a Versünnep igazi ünnep volt. Az idei mottót Weöres Sándortól választottuk, hiszen idén ünnepeljük születésének 100. évfordulóját: "Aki a szót megragadja sugarát is ragyogtatja árnyékát is megmutatja. Aki a szót elcsépeli fényét árnyát elkeveri magasságát porba veri." (Weöres Sándor 1913 - 1989) A Találkozót Pintér Lajos József Attila - díjas költő nyitotta meg.

Költészetnapi rendezvények

Dátum: 2013-04-09 - 2013-04-09

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Egésznapos rendezvény volt, ahol különböző programokon vehettek részt a diákok vendég előadók részvételével. Délután pedig teaház keretében saját verseiket, novelláikat, dalaikat adhatták elő diákjaink.

"Dalos pacsirta " találkozó

Dátum: 2013-04-10 - 2013-04-10

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: A szívesen éneklő gyerekek vettek részt ezen a délelőtti rendezvényen, ahol a gonosz "Rontom-Bontom" boszorkány által kalitkába zárt énekes madárkákat kellett egy-egy dallal kiszabadítani, amihez mindig két-két gyermekcsoport szurkolt nézőként.

Megyei Diákolimpia

Dátum: 2013-04-11 - 2013-04-11

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 3.-4. osztályosok

Országos sakkverseny gyerekeknek

Dátum: 2013-04-13 - 2013-04-13

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Pál Imre sakkmester szakmai irányításával közel második évtizede rendszeresen zajló esemény, mely a gyermek korosztályt érinti

B33-as országos döntő

Dátum: 2013-04-13 - 2013-04-14

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda

Zene angolul

Dátum: 2013-04-14 - 2013-04-14

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Budapesten Kodály szobor megtekintése a Várban, latin énekes mise meghallgatása a Mátyás templomban, Erkel, Bartók, Lajtha kiállítás megtekintése a Zenetudományi intézetben, koncertlátogatás, Kodály Múzeum, Operaház, Verdi Don Carlos c. opera megtekintése

II. Báron Bábos Találkozó (a KIO, a Báron Bábos Műhely és KF Tanítóképző Főiskolai Kar közös rendezvénye)

Dátum: 2013-04-17 - 2013-04-17

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: A találkozóra vártunk minden bábos, és bábos eszközöket alkalmazó előadást. Jelentkezhettek amatőr gyermek és felnőtt bábcsoportok, pedagógusközösségek, egyéni játékosok, életkori megkötés nélkül. A találkozó nem verseny; célja bemutatkozási lehetőség alkotó közösségek számára, a bábjáték iránti érdeklődés felkeltése, a műfajban rejlő lehetőségek megmutatása és a szakmai fejlődés elősegítése. A bemutatókat a meghívott szakemberek és a csoportvezetők szakmai tapasztalatcseréje zárta.

Debrecen Diplomahangverseny

Dátum: 2013-04-17 - 2013-04-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

A szakközépiskola szólistái és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közös hangverseny

Dátum: 2013-04-18 - 2013-04-18

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Versenyműveket játszanak mesterek és tanítványaik

Városi Diákolimpia

Dátum: 2013-04-19 - 2013-04-19

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 5.-6. osztályosok

Bohém koncert

Dátum: 2013-04-19 - 2013-04-19

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A Bohém Regtime Jazz Band jazztörténeti bemutatója iskolánkban.

Megyei Diákolimpia

Dátum: 2013-04-22 - 2013-04-22

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 5.-6. osztályosok

Gamf konferencia

Dátum: 2013-04-24 - 2013-04-24

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Vendégfellépés a Kodály Zoltán Zenepedagógiai konferencián

Dátum: 2013-04-24 - 2013-04-24

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző kara rendezvénye

Székelyudvarhely, Erdély- Bárdos Lajos-Palló Imre Nemzetközi Kórustalálkozó

Dátum: 2013-04-25 - 2013-04-29

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Miraculum gyermekkar

IV. Robotprogramozó Országos Csapatverseny

Dátum: 2013-04-27 - 2013-04-27

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolás korosztály 5-8. évfolyamos diákjai számára szervezett robotprogramozó csapatverseny (kétfordulós lebonyolítási rend, 2010 óta, éves gyakorisággal).

Ovi Foci Kupa

Dátum: 2013-04-29 - 2013-04-29

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Forradalom Utcai Telephelye

Leírás: A városi szintű rendezvény Kecskemét város óvodái számára. Sportolni-, labdát szerető gyerekek számára. A mozgást és a labdajátékot a gyerekekkel megszerettetni a cél. A város sportegyesületei a tehetséges focizni vágyó gyerekeket kiválasztja.

Éneklő Ifjúság

Dátum: 2013-04-30 - 2013-04-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Minősítő hangverseny, 2009 óta minden páratlan évben kerül megrendezésre. A hangversenyen 11 iskola 440 tanulója vett részt.

Osztálykirándulások

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Hazánk tájaival ismerkednek tanulóink.

Bibliai Történetmondó

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Bibliai Történetmondó

Sudoku

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Sudoku

Focikupa

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Telephelye

Leírás: Óvodáskorú gyermekekből álló csapatok versenye

Családi sportnap 2013.

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája

Leírás: Iskolánkban a sport kiemelten támogatott tevékenység, azon belül is a kosárlabda sportág. Számtalan programon, versenyen vesznek részt diákjaink. Mi magunk is lehetőséget kívánunk adni nem csak a gyerekeknek, hanem szüleiknek is többféle sportág kipróbálására, versenyzésre. A családi sportnap erre kíván megadni változatos lehetőségeket. Ezen a napon a kosárlabda, birkózás, röplabda, futball, váltó futás, játékos ügyességi játékokban tehetik próbára magukat a részt vevők. A versenysportokban jeleskedők bemutatókat tartanak.

Vásárhelyi Kupa Röplabdaverseny

Dátum: 2013-05-01 - 2013-05-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Városi szintű röplabdaverseny a 10-14 éves fiú korosztály számára

Nyelvi majális

Dátum: 2013-05-03 - 2013-05-03

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az angol és német nyelvismeret gazdagítása

Operalátogatás a Szegedi Nemzeti Színházban

Dátum: 2013-05-04 - 2013-05-04

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Operaelőadás megtekintése

Természettudományi tehetségnap

Dátum: 2013-05-07 - 2013-05-07

Tehetségterület: logikai-matematika természeti technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Előadások meghívott vendégekkel, "workshop"-ok,bemutatóórák matematikából, kémiából, számítástechnikából, versenyeink eredményhirdetései

Simándy József emlékverseny Szeged

Dátum: 2013-05-08 - 2013-05-11

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A magánének tanszak részvétele

"Játszva gondolkodj!" logikai verseny

Dátum: 2013-05-09 - 2013-05-09

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Városi szintű versenyzési lehetőség biztosítása 7 - 14 éves tanulók számára puzzle, amőba, malom és sudoku stratégiai, logikai területeken.

Részvétel az EMK Paletta kiállításán

Dátum: 2013-05-09 - 2013-06-02

Tehetségterület: természeti térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Az ügyes kezek szakkörösökkel készítünk valamilyen alkotást a Palettára: egyéni és csoportos egyaránt (tarka rét - kaméleon - téli madáretető - virágos mező). Közben új technikákat próbálunk ki: visszakarcolt kép - papírpép - szövés - vegyes technika.

Részvétel a Paletta foglalkozásain

Dátum: 2013-05-10 - 2013-05-10

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Az ügyes kezek szakkörösökkel készítünk egy témához közösen alkotást Szabó Pál művésztanár irányítása mellett: (kerek erdő - mesevilág - testkép mondóka). Az alkotásokkal később óvodánkat díszítjük.

Fülemüle Fesztivál

Dátum: 2013-05-10 - 2013-05-10

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Éneklési verseny óvodásoknak- megyei rendezvény, ahol nagycsoportos gyerekek mutathatják meg tudásukat az óvodai zenei törzsanyag alapján.

Fülemüle Fesztivál

Dátum: 2013-05-10 - 2013-05-10

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Telephelye

Leírás: Óvodás korú gyermekek énekversenye

Fülemüle énekes találkozó

Dátum: 2013-05-10 - 2013-05-10

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánkat két kisgyerek képviselte a Lánchíd utcai óvodában évente rendszeresen megrendezett gyermekdal találkozón.

Operalátogatás a Szegedi Nemzeti Színházban

Dátum: 2013-05-10 - 2013-05-10

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Operaelőadás megtekintése

Kis Péter Kézilabda Vándorkupa

Dátum: 2013-05-11 - 2013-05-11

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Iskolánk szervezi és bonyolítja le Kecskemét és vonzáskörzete iskolái számára a kézilabda kupát

Barátok Temploma harangavatás

Dátum: 2013-05-11 - 2013-05-11

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

OVI-KUPA 2013

Dátum: 2013-05-15 - 2013-05-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Corvina Óvoda

Leírás: A város nagycsoportos óvodásai számára egy játékos sport délelőtt szervezése. Három helyszín, dobás, ugrás, futás. Egyének és csapatok versenye is.

Ovi-tusa

Dátum: 2013-05-15 - 2013-05-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánk képviseletében 10 gyermek vett részt a Csokor utcai óvodában éves rendszerességgel szervezett játékos-sportos délelőtt programján, ahonnan minden kisgyerek ajándékkal és rendkívüli élményekkel tért vissza társaihoz.

Zene angolul

Dátum: 2013-05-16 - 2013-05-16

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Kodály Intézetben kiállítás, archívum, könyvtár látogatás

Művészet az agyag kolostorából kiállítás

Dátum: 2013-05-16 - 2013-05-16

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az Iparművészeti múzeum megnyitóján a klarinét tanszak szerepelt

Pünkösdölő

Dátum: 2013-05-17 - 2013-05-17

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Egyházi és népi hagyományok ápolása az iskolában és a város más intézményeiben

XX. Kecskeméti Aszfaltrajz verseny (Cirkusz-varázslat)

Dátum: 2013-05-17 - 2013-05-17

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kecskemét általános iskolás csoportjainak rajz versenye a cirkusz témakörében

"Lehetsz Te is Labdakirály!" labdás ügyességi verseny

Dátum: 2013-05-17 - 2013-05-17

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Óvodai intézményegység

Leírás: A játékos versenyen tíz nagycsoportos óvodásból álló csapat vett részt Kecskemét óvodáiból. A verseny hat feladatból állt, a végrehajtást az előre meghatározott szempontok szerint zsűri pontozta, a feladatok lebonyolításában a szervezők mellett óvodapedagógus jelölt főiskolai hallgatók is segítettek. A verseny kísérő programja volt a tehetséggondozási szakember részvétele, aki tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosított az érdeklődő pedagógusok, szülők számára. A rendezvényen résztvevő minden óvodás tárgyi jutalomban részesült.

Szabadi Vilmos hegedűművész mesterkurzusa

Dátum: 2013-05-22 - 2013-05-22

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A hegedűtanszak meghívására a művész kurzust tartott a tanszak tanulóinak

Petőfisek a színpadon

Dátum: 2013-05-23 - 2013-05-23

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Valamely előadóművészetben tehetséget mutató tanulóink bemutatkozási lehetősége a szülők, vendégek és diáktársak felé.

Tanévzáró hangverseny

Dátum: 2013-05-23 - 2013-05-23

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Tanévzáró hangverseny

Bölcs Bagoly kupa

Dátum: 2013-05-28 - 2013-05-28

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Telephelye

Leírás: Matematika verseny óvodásoknak- intézményi rendezvény az óvodai matematikai törzsanyag alapján, játékos feladatlapok kitöltésével.

Zene angolul

Dátum: 2013-05-28 - 2013-05-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A Kodály Intézetben kiállítás, archívum, könyvtár látogatás

Zene angolul

Dátum: 2013-05-28 - 2013-05-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Leskowsky hangszergyűjtemény megtekintése angol nyelvű ismertetéssel

Matthew Andreini mesterkurzusa (Iowa, Usa)

Dátum: 2013-05-29 - 2013-05-29

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az ütőtanszak meghívására a művész kurzuson tanította a tanítványainkat

Mérei Tamás mesterkurzusa

Dátum: 2013-05-29 - 2013-05-29

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A gordonka tanszak meghívására a művész kurzuson tanította a tanítványainkat

Országos Technikaverseny

Dátum: 2013-05-30 - 2013-06-01

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: A három fordulós országos tanulmányi verseny döntőjének lebonyolítása. Téma: közlekedés. Az elméleti ismeretek tudásáról feladatlapok kitöltésével egyénileg adnak számot a tanulók az országos fordulón. A makett, modell készítése 3 fős csoport munkában kerül megvalósításra. Előzetes feladatként megyéjük közlekedéséről készített prezentáció bemutatása a versenyzők által.

Koncert

Dátum: 2013-05-30 - 2013-05-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Iskolánk kamarakórusának koncertje, Vivaldi: Glória

Kormányhivatal, Polgármesterek Tanácskozása

Dátum: 2013-05-31 - 2013-05-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Német nyelvi tábor Bajorországban

Dátum: 2013-06-01 - 2013-08-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 20 gyermek részvételével tehetséggondozó tábor, majd élménybeszámoló a társak és tanárok, valamint szülők részére

Hajdúnánás Kórustalálkozó bemutató

Dátum: 2013-06-02 - 2013-06-02

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Városi szavalóverseny a nemzeti összetartozás napja alkalmából

Dátum: 2013-06-04 - 2013-06-04

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Emlékezés versekkel

Erkel operakaland Budapest

Dátum: 2013-06-04 - 2013-06-04

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 9., 10. osztály felkészítése, 45 fő- operalátogatás az Erkel Ferenc operaházban Balogné Papp Boglárka vezetésével

Összetartozás Napja

Dátum: 2013-06-04 - 2013-06-04

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Miraculum gyermekkar

Országos Diákolimpia

Dátum: 2013-06-06 - 2013-06-08

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 7.-8. osztályosok

"Rajzoljunk együtt"- művészeti verseny és szakmai találkozó

Dátum: 2013-06-07 - 2013-06-07

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Óvodai intézményegység

Leírás: A program, melyet Kecskemét város óvodásai számára hirdettünk egy rendezvényből, valamint annak az előkészítését jelentő tevékenységekből állt. A pályázat mottóját T. Horvát Imre:"Mit kívánjak nyárra?" című vers adta. A szakmai zsűri által kiválasztott pályamunkák az eredményhirdetéssel egybekötött kiállításon kerültek bemutatásra a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Kar dísztermében. A rendezvény több programelemből állt: a köszöntők és megnyitó elhangzása után a jutalmazandó gyermekek számára rendhagyó foglalkozást tartott Szappanos István festőművész. Ezzel párhuzamosan a felkészítő pedagógusok,szülők, kísérők számára a tehetséggondozásban nagy tapasztalatokkal rendelkező szakemberek tartottak konzultációt, szakmai tapasztaltcserét. Ezt követte a díjazott pályamunkákból álló kiállítás megnyitása, valamint a tehetségígéretek jutalmazása.

Ész-játék nap

Dátum: 2013-06-10 - 2013-06-10

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az iskola aulájában különböző logikai, ügyességi, matematikai játékokon vehetnek részt az iskola tanulói

Játékvár

Dátum: 2013-06-11 - 2013-06-11

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Játékvár

Terepgyakorlat

Dátum: 2013-06-12 - 2013-06-14

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Gimnázium

Leírás: Izsák, Kolon-tó 47 diákkal: BISEL-ezés, növényhatározás, boncolás és túrázás

Környezetvédelmi világnap

Dátum: 2013-06-13 - 2013-06-13

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Telephelye

Leírás: Óvodánk egy gyermekcsoportja vett részt az Ifjúsági ház és a KEFAG által szervezett városi rendezvényen, ahol fontos természet- és állatvédelmi tudnivalókkal gazdagodtak gyermekeink.

KRESZ-nap

Dátum: 2013-06-13 - 2013-06-13

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: KRESZ-nap

Most Mutasd Meg!

Dátum: 2013-06-13 - 2013-06-13

Tehetségterület: zenei nyelvészeti testi-kinesztetikus interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája

Leírás: Iskolánk tehetséges tanulóinak bemutatkozása a Lánchíd Napok keretében. Változatos műsorszámokban mutatják be produkcióikat a tanulók a jelenlévő közönségnek, iskolatársaiknak, pedagógusoknak, szülőknek, rokonoknak.

"Agymo-Show"

Dátum: 2013-06-14 - 2013-06-14

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A Diákönkormányzat szervezésében játékos vetélkedő a nyolcadik osztályok és az őket tanító tanárok részvételével.

Diákszínjátszónap

Dátum: 2013-06-14 - 2013-06-14

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 7 középiskolai osztály színdarabokat mutat be az iskola nevelői és tanulói előtt

Ki mit tud?

Dátum: 2013-06-14 - 2013-06-14

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája

Leírás: Diáknap keretében az iskola tanulói számára megtartott megmérettetés, önálló felkészüléssel mutatják be a választott műsorszámot adott területen.

Hangversenykörút Angliában

Dátum: 2013-06-15 - 2013-07-03

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Országos Diákolimpia

Dátum: 2013-06-16 - 2013-06-18

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kosárlabda 5.-6. osztályosok

Robotika bemutató a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében

Dátum: 2013-06-22 - 2013-06-22

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Múzeumok Éjszakáján a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban robotika előadás, tréning és robotprogramozás oktatás.

Gólyanap

Dátum: 2013-06-28 - 2013-06-28

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A leendő elsős kisdiákoknak szervezett ismerkedés játékos foglalkozások keretében.

TIE (színházi nevelési foglalkozások)

Dátum: 2013-06-28 - 2013-12-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: A program alternatív pedagógiai módszerekkel dolgozik az érzelmi nevelés, színházi nevelés terén, az élményközpontú tanítás segítése céljából. Szakmai vezetők: Goda Szilvia színész; Marosi Tímea drámapedagógus; Monzák Péter drámapedagógus; Sárosi Gábor színész, rendező; Tolnai Ottó drámapedagógus; Tóth Kata dráma- és színházpedagógus

Dramatikus játszóház

Dátum: 2013-06-28 - 2013-12-21

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: A résztvevő gyerekek és a játékvezető animátorok közös improvizációjában elevenedik meg a mesei történet. A gyerekek a mese világáról a megélés szintjén szereznek élményszerű tapasztalatokat. Szakmai vezetők: Józsa Katalin drámapedagógus, Monzák Péter drámapedagógus, Tolnai Ottó drámapedagógus, Zum Erika közművelődési szakember

Nyári táborok

Dátum: 2013-07-01 - 2013-08-31

Tehetségterület: interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Alsós és felsős nyári táborunkban változatos tevékenységekben vesznek részt a diákok: túrák, kézműves foglalkozások, próbák, vetélkedők, tábortűz melletti maguk készítette műsorok részeseivé válnak.

Részvétel a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0352 számú "SZINE-JAVA Kecskeméten" projekt Szivárvány Játékprogram 1.féléves foglalkozásain (KIO szervezés)

Dátum: 2013-07-08 - 2013-07-12

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Corvina Óvoda Ifjúság Útja 1. Szám Alatti Telephelye

Leírás: Naponta egy-egy környezeti téma (erdő, madarak...) többféle, játékos formában való feldolgozása - imaginációs játék, ügyességi játék, szerepjáték... A játékos kezdeményezés után a szivárvány játéktár témához kapcsolódó eszközeivel való szabad játék.

Zene angolul

Dátum: 2013-07-29 - 2013-08-02

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 2 tanuló önkéntes munkája a Nemzetközi Kodály Szimpóziumon

Antanténusz kórustábor

Dátum: 2013-08-25 - 2013-08-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Európai Unió által támogatott pályázat támogatásával Szegedi Ildikó

Lions klub rendezvénye

Dátum: 2013-09-21 - 2013-09-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszeres tanulóink fellépése

Árpádvárosi Részönkormányzat rendezvénye

Dátum: 2013-09-21 - 2013-09-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszereseink fellépése

Sportnap

Dátum: 2013-09-27 - 2013-09-27

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek sport vetélkedője. (Felelős: Magony Katalin)

Zene angolul

Dátum: 2013-09-29 - 2013-09-29

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangverseny a MÜPA-ban Handel: Acis és Galathea

Cinóber alkotóműhely

Dátum: 2013-09-30 - 2013-12-16

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Tehetséggondozó szakkör. Az alkotókedvű, kis létszámú csoporttal a művészetek varázslatos világába kalandozunk a 7-12 éves korosztály sajátosságait figyelembe véve. A gyerekek megismerkedhetnek különleges képzőművészeti és kézműves technikákkal és eljárásokkal: papír masé, stencil, sokszorosító grafika, festészeti eljárások, kerámia. Így játékosan fejlődik a manuális készségük, felfedezik környezetükben az esztétikumot, elsajátítanak vizuális alapismereteket, és persze kedvükre alkothatnak, miközben sok-sok sikerélményhez jutnak.

Fazekas inasok

Dátum: 2013-09-30 - 2013-12-16

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Tehetséggondozó fazekas szakkör 10-14 éves korosztálynak. A gyerekek megismerkednek az agyaggal, mint formálható anyaggal. Miközben gyermekjátékokat, sípokat, figurákat, edényeket készítenek, korongozási gyakorlatokat végeznek, festenek, mázaznak, fejlődik a népi kultúra iránti érzékenységük. Szókincsük fejlődik a régi tárgyi eszközök neveinek megismerésével. fejlődik művészeti értékrendjük.

Város Napja Gálaest Katona József Színház

Dátum: 2013-10-02 - 2013-10-02

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A néptánc tanszak fellépése

Képről-képre rajz és animációs filmes iskola

Dátum: 2013-10-04 - 2013-12-20

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: A programon a vizuálisan gondolkodó gyerekek, fiatalok kiemelkedő rajztudás nélkül is megcsillanthatják kreativitásukat. A foglakozások az animációs filmtörténeti ismeretek mellett a rajzfilmkészítés technikák és technológiák - a rajzolt, a papírkivágásos, a gyurma, a homok, a tárgy - és a pixilációs animációk gyakorlati megismerését és kipróbálását teszik lehetővé.

Országos sakkverseny gyerekeknek

Dátum: 2013-10-05 - 2013-10-05

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Pál Imre sakkmester szakmai irányításával közel második évtizede rendszeresen zajló esemény, mely a gyermek korosztályt érinti

Tréfás szaladgáló

Dátum: 2013-10-11 - 2013-10-11

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A Diákönkormányzat szervezésében játékos ismeretbővítő vetélkedő a felső tagozatos osztályok között.

Bolyai matematika verseny

Dátum: 2013-10-11 - 2013-10-11

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Megyei csapatverseny szervezése

Akadályverseny

Dátum: 2013-10-18 - 2013-10-18

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A Diákönkormányzat szervezésében játékos ismeretbővítő vetélkedő az alsó tagozatos osztályok között.

Európa-nap

Dátum: 2013-10-18 - 2013-10-18

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Felsős projektnap: Európa megismerése, sokoldalú megközelítése

Bolyai matematika verseny megyei eredményhirdetése

Dátum: 2013-10-24 - 2013-10-24

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Megyei eredményhirdetés megszervezése, lebonyolítása

Iskolanap hangverseny

Dátum: 2013-10-24 - 2013-10-24

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Az iskola szólistái, kórusai ünnepi hangversenyen emlékeznek meg az iskola alapításról

Sportnap

Dátum: 2013-10-27 - 2013-10-27

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda Iskolai intézményegység

Leírás: Tehetségfelismerést célzó program, melynek keretei között tanulóink sokféle sportággal ismerkedhetnek meg, próbálhatják ki azokat.

Mesemondó

Dátum: 2013-11-01 - 2013-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Mesemondó

Zsoltáréneklő

Dátum: 2013-11-01 - 2013-11-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Zsoltáréneklő

Bolyai anyanyelvi csapatverseny

Dátum: 2013-11-08 - 2013-11-08

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Megyei csapatverseny szervezése

Toll és ecset alapítvány Gálaestje

Dátum: 2013-11-08 - 2013-11-08

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Néptánc tanszak fellépése

Gasztoenteorológiai konferencia

Dátum: 2013-11-09 - 2013-11-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Aurin leánykar

Bács-Kiskun megyei zongorástalálkozó Kalocsán

Dátum: 2013-11-09 - 2013-11-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: A zongoratanszak részvétele

Táblajátékok olimpiája

Dátum: 2013-11-14 - 2013-11-14

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Városi szintű verseny, 3-féle táblajáték bevonásával (Pilos, Qatro, Dáma)

KockaKobak verseny

Dátum: 2013-11-18 - 2013-11-18

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: A verseny 1. fordulójának lebonyolítása

Katona József Napok a Magyar Irodalomtörténeti Társaság helyi csoportja és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon közös rendezvénye: "PEGAZUS A VILÁGOT JELENTŐ DESZKÁKON,." címmel felolvasóverseny

Dátum: 2013-11-18 - 2013-11-18

Tehetségterület: nyelvészeti interperszonális intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Felolvasóverseny kecskeméti és környéki 7-9. és 10-12. osztályos diákok részére Téma: Fejezetek a magyar vándorszínészet és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás kezdeteiről a "Bánk bán" kassai ősbemutatójának 180. évfordulójára emlékezve. Egy szabadon választott mű vagy részlet felolvasása max. 3 perces időtartamban.

Véradók városi rendezvénye

Dátum: 2013-11-20 - 2013-11-20

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszeres tanulók részvétele

Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei eredményhirdetése

Dátum: 2013-11-21 - 2013-11-21

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Megyei eredményhirdetés megszervezése, lebonyolítása

Országos sakkverseny gyerekeknek

Dátum: 2013-11-23 - 2013-11-23

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Leírás: Pál Imre sakkmester szakmai irányításával közel második évtizede rendszeresen zajló esemény, mely a gyermek korosztályt érinti

Autistákért Alapítvány rendezvénye

Dátum: 2013-11-23 - 2013-11-23

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszeres tanulók részvétele

Gössler Kft

Dátum: 2013-11-26 - 2013-11-26

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Antanténusz kamarakórus

Városi angol verseny

Dátum: 2013-11-27 - 2013-11-27

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: A város 7. osztályosai számára szervezett angol nyelvi verseny

Príma díj gála

Dátum: 2013-11-28 - 2013-11-28

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszeres- és kórus műsor

Egészségmegőrző nap az Aranyban

Dátum: 2013-11-29 - 2013-11-29

Tehetségterület: természeti testi-kinesztetikus intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az egészséges életmódra nevelés érdekében létrehozott projektnap szűrővizsgálattal, ételkóstolóval.

Bácsvíz Zrt év végi ünnepi rendezvény

Dátum: 2013-11-30 - 2013-11-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Antanténusz

Adventtől karácsonyig

Dátum: 2013-12-01 - 2013-12-21

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: "Jó gyakorlat" az ünnep köré csoportosított színes programokkal: adventi gyertyagyújtással, iskolarádiós műsorral, rajzkiállítással, versírással, karácsonyi vásárral, ünnepséggel.

Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye

Dátum: 2013-12-03 - 2013-12-03

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Karácsonyi műsor a tanulóink szereplésével

Zene angolul

Dátum: 2013-12-06 - 2013-12-06

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Carol a Sheraton hotelben

Zene angolul

Dátum: 2013-12-06 - 2013-12-06

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Magyar és angol karácsonyi dalok éneklése Kecskemét különböző helyszínein

Utazás Bécsbe

Dátum: 2013-12-15 - 2013-12-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: 48 fő: tanulók, tanárok, szülők - idegen nyelv gyakorlás céljából

Kodály Zoltán Ünnepi hangverseny

Dátum: 2013-12-16 - 2013-12-16

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Iskolánk kórusainak ünnepi műsora

Adventi hangverseny

Dátum: 2013-12-17 - 2013-12-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Adventi hangverseny

városi Weöres-Kodály emlékhangverseny

Dátum: 2013-12-17 - 2013-12-17

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Kórusaink fellépése

Az idegen nyelvi munkaközösség német karácsonyi estje

Dátum: 2013-12-19 - 2013-12-19

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Leírás: Az idegen nyelvi munkaközösség német karácsonyi estje

Árpádvárosi Részönkormányzat nyugdíjasainak karácsonyi ünnepsége

Dátum: 2013-12-19 - 2013-12-19

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Leírás: Hangszeres tanulók és kórusok fellépése

Tanulmányi kirándulások osztályszinten illetve szakterülethez kötődően; túrák

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés Magyarország kulturális, történelmi, tudományos és irodalmi örökségével tanárok és diákok részvételével. (Szervezők: osztályfőnök)

Karl Popper disputa klub

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Vitakultúra, együttműködési készség és általános műveltség fejlesztése szakköri keretek között. (A disputakört vezeti: Dr. Ujlaky István)

Az 5. osztályok farsangi bemutatkozása

Dátum: 2014-01-01 - 2014-02-28

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Egyéni képességek, készségek bemutatása osztályműsorok keretében az iskola közössége előtt. (Felelős: 5. évfolyamos osztályfőnökök)

Pontszerző matematika verseny

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolák 3-4. évfolyamos diákjai számára szervezett többfordulós matematikaverseny Kecskeméten és Erdély magyar nyelvű iskoláiban. (Szervező: Varga József, feladatíró: Varga József, Kiss Róbert)

Alsós és felsős matematika tehetségkör

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

ABACUS Matematikai Lapok Matematika pontverseny

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

Varga Tamás Matematikaverseny

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk minden évfolyamon.

TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozó program

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika,természeti,nyelvészeti,interperszonális,intraperszonális,technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Tehetséggondozó programunk továbbvitele, erdei iskola működtetése 5. évfolyamon.

Műfordító verseny

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Éves gyakorisággal, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos diákjai számára angol és német nyelvterületen. (Szervezők: idegen nyelvi munkaközösség)

Angol-magyar két tanítási nyelvű program

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Az iskola pedagógiai programjában található. A tanításon túl, nyári angol nyelvi tábort szervezünk a diákoknak.

Emelt szintű angol nyelvi oktatás

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Az iskola pedagógiai programjában található. A tanításon túl, nyári angol nyelvi tábort szervezünk a diákoknak. Az emelt szintű csoportban tanuló diákok 8. év végén alapfokú komplex nyelvvizsgát tesznek angol nyelvből.

Szakmai előadások, tréningek konferenciákon, rendezvényeken

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatok, módszerek ismertetése országos, térségi, helyi konferenciákon, rendezvényeken évente 1-2 alkalommal. (Felelős szervező: Kiss Róbert, közreműködők: robotika szakkörös diákok)

Robotika szakkör

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A robotika, robotprogramozás alapjaival megismertető szakkör. Kezdő és haladó kategóriában, NXT-G, EV3-G grafikus nyelvű programozástól az NXC karakteres nyelvig, MINDSTORMS NXT/EV3 robotok felhasználásával. (A szakköröket vezeti: Badó Zsolt, Halász Alexandra, Kiss Róbert)

Programozói szakkör

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az érdeklődő tanulók programozói tudásának fejlesztése, algoritmikus gondolkodási kompetenciáik bővítése, emelt szintű érettségi felkészítés. (A szakkört vezeti: Kiss Róbert)

Kézműves kör

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Szabó Zsuzsa művésztanár által vezetett foglakozások heti rendszerességgel. Textilművészet-batikolás, rajzolás-grafit, pasztellkréta, tus, sokszorosítási technika-linómetszés, kerámia-agyagozás, festés.

Kémia szakkör

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában a Bányai Júlia Gimnázium 7-10. évfolyamos diákjai számára tartott természettudományi tudásbővítést segítő foglalkozások. (A szakköröket vezetik: Reiterné Makra Zsuzsanna, vargáné Hajdú Mária)

Fizika szakkör

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A természettudományokon belül fizika jelenségeinek, összefüggéseinek vizsgálata, gyakorlati mérések végzése, versenyfelkészítés. (A szakköröket vezeti: Bakk János)

Környezetvédő Zöldkör

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Éves szinten működését biztosítjuk. Szelektív hulladékgyűjtés. Környezetünk élővilága, Kolontó-darules, együttműködés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, zöldkarácsony-ajándékkészítés. Nyári természetismereti szaktábor szervezése Garbolcra.

Varjú Lajos Regionális Természettudományi Emlékverseny

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Versenyfelkészítést biztosítunk.

Turisztikai kör

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Negyedévenként országos túrákat szervezünk.

Kosárlabda sportági felkészítés

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szabó László)

Röplabda sportági felkészítés

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szappanos Tibor)

Népi játékok, népi kultúra kör - Tehetséggondozó Műhely

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Iskolánkban két citerazenekar is működik Mátyás Király Citerazenekar néven. A citeraoktatáson túl népi játékokat is megismernek a tagok. Folyik népdaléneklés tanítása is.

Énekkar, kórus

Dátum: 2014-01-01 - 2014-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában működő, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos tanulóiból álló énekkar. (Karvezető: Tolnainé Tarnai Éva)

Énekkar

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Iskolai énekkar. Kodály módszer elmélyítése, magyar népdalok tanulása, angol dalok megismerése.

Zeneoktatás: Líra Zeneiskola

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Kihelyezett Zeneiskolai oktatás.

Klasszikus gitár, citera, szintetizátor, furulya

Dátum: 2014-01-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Kihelyezett Zeneiskolai oktatás.

A szekszárdi német színház látogatása

Dátum: 2014-01-28 - 2014-01-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Leírás: A szekszárdi német színház látogatása

Zrínyi Ilona matematikaverseny

Dátum: 2014-02-21 - 2014-02-21

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: A versenyfeladatok megírása

Az idegen nyelvi munkaközösség angol szakmai délutánja

Dátum: 2014-03-13 - 2014-03-13

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Leírás: Az idegen nyelvi munkaközösség angol szakmai délutánja

Kórusverseny

Dátum: 2014-03-13 - 2014-03-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek zenei vetélkedője. (Felelős szervező: Tolnainé Tarnai Éva)

V. Robotprogramozó Országos Csapatverseny

Dátum: 2014-03-22 - 2014-04-12

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolás korosztály 5-8. évfolyamos diákjai számára szervezett robotprogramozó csapatverseny (kétfordulós lebonyolítási rend, 2010 óta, éves gyakorisággal). 2014-től az ország három helyszínén egy időben (Hajdúböszörmény, Kecskemét, Sopron). (Felelős szervező: Kiss Róbert)

Tehetségek napja

Dátum: 2014-04-11 - 2014-04-11

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Az iskola diákjai különböző művészeti ágakban - vers, próza, ének, tánc, dramaturg - mutatják be a szülőknek tehetségüket

ÁFEOSZ Nap

Dátum: 2014-04-16 - 2014-04-16

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Leírás: ÁFEOSZ Nap

Természettudományos szakmai nap

Dátum: 2014-04-24 - 2014-04-24

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Természettudományos szakmai nap helyszíne a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium volt. A konferencia tematikája szorosan kapcsolódott a Bányai gimnáziumban zajló fejlesztéshez, amelynek lényeges célja, hogy kísérletekkel, gyakorlatokkal érthetőbbé, szerethetőbbé tegye a tanulók számára a természettudományos tantárgyakat. Az előadásokat neves kutatók, oktatók tartották. (Felelős szervező: Kiss Róbert)

Természettudományos szakmai nap diákelőadókkal

Dátum: 2014-05-27 - 2014-05-27

Tehetségterület: természeti,technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A második természettudományos szakmai nap helyszíne a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium volt. Az előadók a legkülönbözőbb természetudományos témákat és területeket vonultatták fel, a robotvezérelt játék szimulációtól kezdve, az acetanilid előállításán, a kristályokon, az atomokon és az édesvízi parányokon át a napkollektor optimalizálásig. A konferencia tematikája szorosan kapcsolódott a Bányai gimnáziumban zajló fejlesztéshez, amelynek lényeges célja, hogy kísérletekkel, gyakorlatokkal érthetőbbé, szerethetőbbé tegye a tanulók számára a természettudományos tantárgyakat. A konferencia érdekessége volt, hogy a felkészító tanárok munkája nyomán számos diák tartott tudományos előadást. (Felelős szervező: Kiss Róbert)

Széchenyivárosi Fiókkönyvtárban foglalkozások

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékos foglalkozások. Cél: olvasóvá nevelés minél szélesebb körben.

Iskolai rádiós ünnepi műsorok: október 6-án, október 23-án, november 13-án, január 22-én, április 11-én és június 4-én.

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Ünnepi műsorral emlékezünk meg a jeles napokról.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: dráma

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A művészetiiskola tanszakaira járnak tanulóink.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: matematika, sakk , logikai játékok

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: magyar

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: német, angol, orosz

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: informatika

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Kézművesfoglalkozások az ELEVENBEN

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Különböző kézműves foglalkozások különböző technikákkal:: rajzok , tablók, szobrok, agyagformák készítése.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: kézműves foglalkozások

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: képzőművészet

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A művészetiiskola tanszakaira járnak tanulóink.

Fürkész foglalkozások az Ifjúsági Otthonban

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Környezettudatos nevelésre épülő foglalkozások.

Természettudományi labor látogatása a Bányai gimnáziumban

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Természettudományi tanórák megtartása a korszerűen felszerelt laborban.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: fizika, kémiai kísérletek, biológia, földrajz

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: asztalitenisz, labdajáték, méta, atlétika, röplabda, kosárlabda

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: furulya, énekkar

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az M. Bodon Zebeiskolába járnak zenét tanulni tanulóink.

Tehetséggondozó műhelyek, szakkörök: néptánc, tánc, aerobic

Dátum: 2014-09-01 - 2015-06-15

Tehetségterület: zenei,testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségek felismerése, azonosítása, illetve gondozása a különböző foglalkozásokon.

Meseopera előadás óvodásoknak

Dátum: 2014-09-06 - 2014-09-06

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk fennálásának 20. évfordulója alkalmából Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány című meseopera előadására hívta meg iskolánk a Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda óvodásait.

Széchenyivárosi Részönkormányzati nap

Dátum: 2014-09-13 - 2014-09-13

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Tanulóink műsort adtak a rendezvényen. (néptánc, szavalat, hangszeres bemutató)

Hunyadivárosi Napok

Dátum: 2014-09-19 - 2014-09-20

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

20 év 20 km

Dátum: 2014-09-20 - 2014-09-20

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Kecskeméti Református Általános Iskola újraindításának 20. évfordulójának alkalmából 20 kilométeres gyalogtúrát rendeztünk. A nevezésekből befolyt összeggel a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházát támogattuk.

Jubileumi délután

Dátum: 2014-09-22 - 2014-09-22

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Szeptember 22-én az iskola fenállásának 20. évfordulóját ünnepelték az alsó tagozatos gyerekek egy játékos délután alkalmával. A feladatok a 20-as szám jegyében az iskola megismerésén alapultak. A diákok kézműves alkotásban, képfelismerő versenyben és játékos hittanos feladatokban vettek részt.

Kutatók Éjszakája a Bányaiban

Dátum: 2014-09-26 - 2015-09-26

Tehetségterület: természeti,technológiai és PC tudomány,logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Első alkalommal vett részt gimnáziumunk a nemzetközi programsorozatban. Az országos Kutatók Éjszakája regisztrált helyszíneként, este 18.00-23.00 között az érdeklődők fizika, kémia, biológia, robotika, logikai játékok területen vehettek részt interaktív programokon, és látványos fizikai, kémiai kísérletekben gyönyörködhettek. A rendezvényen több, mint 400 regisztrált látogató vett részt. (Felelős szervező: Kiss Róbert, lebonyolító: Berkecz Pál, Gál Zsanett, Kiss Róbert, Varga József, vargáné hajdú Mária)

A népmese napja

Dátum: 2014-09-30 - 2014-09-30

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ezen a napon minden osztályban elhangzott egy-egy népmese. Rajzpályázatot szerveztünk iskolai szinten.

Sportnap

Dátum: 2014-10-03 - 2014-10-03

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek sport vetélkedője. (Felelős: Magony Katalin)

Hungarikum parti

Dátum: 2014-10-03 - 2014-10-03

Tehetségterület: testi-kinesztetikus,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Dátum: 2014-10-06 - 2014-10-06

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Hétkezdő áhítaton emlékeztünk az aradi vértanúkra.

Alsó tagozatos akadályverseny

Dátum: 2014-10-06 - 2014-10-06

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A diákönkormányzat szervezésében különböző helyszíneken különböző feladatokat kellett megoldaniuk a tanólóinknak. Főleg ügyességi, mozgásos erőpróbákat kellett a gyerekeknek teljesíteni a 6 állomáson.

Tréfás szaladgáló felső tagozatosoknak

Dátum: 2014-10-07 - 2014-10-07

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Ugyancsak a diákönkormányzat szervezésében feladatokat kellett megoldanuik a tanólóinknak. Volt ebben ügyességi, logikai, sportjáték, de a kreativitásra, a problémamegoldó gondolkodásra is szükségük volt a diákoknak. A feladatok között "rajzos" tablókészítés is szerepelt egy megadott témában.

Alsó tagozatos atlétika verseny

Dátum: 2014-10-13 - 2014-10-13

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: 1-4. évfolyamon osztályonként szervezett csapatok évfolyamszinten mérték össze ügyességüket.

Cserebere börze

Dátum: 2014-10-15 - 2014-10-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: 2014-ben is nagy sikerrel rendeztük meg a Cserebere börzét. Mind az őszi, mind pedig a tavaszi alkalommal sok-sok kisgyermek gyűjtötte össze kisebb nagyobb játékait, hogy azokat egy újabbra vagy számára kedvesebbre cserélje. Jó volt látni, hogy kisebbek, akár nagyobbakkal is egyezségre jutottak és nyugodt szívvel fogtak kezet és mondták ki, hogy Cserebere fogadom, vissza többet nem adom!

Kreator színházpedagógiai műhely

Dátum: 2014-10-15 - 2016-04-30

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: Dráma és színházpedagógiai műhelyek a személyiségfejlesztés és az ismeretelsajátítás módszereinek gazdagítására. A Türkörképek c. műhelyben az érettségi tételeknek megfelelő drámaadaptációk, beavató színházi foglalkozások kerülnek megtartásra. A Fórum Színházi műhelyben életkori krízishelyzetekre megoldást kereső színpadi játékokat mutatunk be, diákszínjátszókkal, kortárs közönségnek. A Kreator Színházpedagógiai Műhely tagjai olyan speciális színházi-módszertani fejlesztésnek lehetnek részesei, mely során a drámajátékos alapozó technikák elsajátítása mellett jártasságot szereznek a közönség előtt való megnyilvánulásban. Emellett szociális kompetenciáik is fejlődnek, hiszen kortárs élethelyzetek dolgoznak fel, oly módon, hogy maguk is alkotói az előadásnak. A nézőkkel való közös együttműködés kölcsönhatásban fejleszti az életkori sajátosságokból, szociális körülményekből, a társas kapcsolatokból adódó krízis-helyzetekkel szembeni érzékenységüket, problémamegoldó készségüket.

Mozgásos tréningsorozat a színpadi mozgás fejlesztésére

Dátum: 2014-10-15 - 2016-04-30

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: Gazdagító,gyorsító program: a mozgáskészség célirányos fejlesztésére. Tartalmai elemei az alábbi kreatív-mozgásos tréningsorok:súlypont mozgatás, járás-és tartásfejlesztés, járáskarakterek rögzítése

Egészségmegőrző projektnapok

Dátum: 2014-10-20 - 2014-10-21

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Nagyszabású programsorozat az egészségmegőrzés jegyében szakemberek segítségével tanulóink közreműködésével: egészséges ételek készítése a vendégeknek, egészséges ételreceptek ajánlása, a helyes fogmosás szabályai, játékos sportfoglalkozások, drámafoglalkozás, táncfoglalkozás.

Ünnepi megemlékzés

Dátum: 2014-10-21 - 2014-10-22

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ünnepi műsorral emlékeztünk 1956. október 23-ára.

Bibliafordító verseny eredményhirdetése

Dátum: 2014-11-03 - 2014-11-03

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A reformáció ünnepéhez kapcsolódva bibliafordító versenyt hirdettünk a város iskoláinak. A verseny eredményhirdetését hétfő reggel tartottuk a református templomban.

Iskolai olvasási verseny (2-4. osztály)

Dátum: 2014-11-05 - 2014-11-05

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az alsó tagozatosok mérik össze tudásukat a pedagógusokból álló zsűri előtt.

A magyar nyelv napja

Dátum: 2014-11-13 - 2014-11-13

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az általános iskolások által összegyűjtött tíz legszebb magyar szót szófelhőben jelentettük meg a Szőlőskert című református kiadványban.

Építsd az embert, építsd a környezeted!

Dátum: 2014-11-15 - 2015-03-10

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája

Leírás: 14- 23 év közötti fiatalok szakmai építészeti kompetenciáinak fejlesztése, művészeti nevelése.Vizuális készségeket fejlesztő feladatok, érzékenyítés-. szakmai alapozás ( térbeli ábrázolás, színelmélet, alakábrázolás) - kreativitás fejlesztése ( adott szakmai kompetenciák felhasználásával egyéni ütemezésű kreatív feladatok- művészeti kifejezésmód felmérése a társművészetek bevonásával-A vizsgálat tárgya: művészeti önkifejezés szintje, környezetre való érzékenység, kreativitás mérése-Gazdagító program, amely komplex személyiségfejlesztő és a képességeket kibontakoztató feladatot valósít meg, a vizualitás és a drámapedagógia módszertanával. Témák: 1. Én és a környezetem: környezetábrázolás -személyesség a környezetábrázolásban - rajzkészség, grafikai technikával 2. Az épített világ: építészettörténeti előadások, épületlátogatások - kortörténeti utazás épületábrázolásokkal 3. A szerkezeti szabadkézi rajzok kreatív átírása ( épületszerkezetek, épületek, az épületek környezete ) 5. Kreatív alkotási tevékenység fejlesztése dráma-módok alkalmazásával ( (tanítási dráma, alkalmazott dráma, szakértői dráma)

Adventi projekt

Dátum: 2014-11-24 - 2014-12-19

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Együtt gyújtjuk meg minden héten a közös adventi koszorún az adventi gyertyálat, közben egy erre a feladatra kijelölt osztáky műsort ad. Az adventi projekt ideje alatt készült alkotásokból (szobrok, rajzok, kézműves foglalkozások termékei) kiállítást rendezünk. A gyerekek a saját készítésű tárgyaikat a karácsonyi vásáron árulhatják. A projekt a téli szünet előtti utolsó napon zárul egy iskolai karácsonyi műsorral.

Informatikafoglalkozások óvodásoknak

Dátum: 2014-11-24 - 2015-03-27

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A leendő elsőosztályosoknak játékos informatikaórákat tartunk.

Városi Biciniuméneklő Verseny szervezése

Dátum: 2014-11-29 - 2014-11-29

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Kodály Zoltán közelgő születésnapja alkalmából rendeztük meg a IV. Városi Biciniuméneklő Versenyt. A versenyben sikeresen szerepeltek a Kecskeméti Református Általános Iskola és a Református Gimnázium diákjai: minden kategóriában első helyet szereztek.

Gyermekek a Gyermekekért Gálaműsor

Dátum: 2014-12-01 - 2014-12-01

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Mikulás

Dátum: 2014-12-05 - 2014-12-05

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk pedagógusai az egyházközségünkben dolgozók gyermekeinek, valamit általános iskolánk alsós diákjainak adták elő a "Kukkantó ajándékot visz a Mikulásnak" című mesejátékot.

Házi úszóbajnokság

Dátum: 2014-12-09 - 2014-12-10

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A 2014-es tanévben is megrendezte iskolánk házi úszóbajnokságát, melyre összesen 260 nevezés érkezett. A verseny első napján az alsósok, a második napján pedig a felsősök indultak. Minden évfolyamon külön értékelték a gyerekeket, felső tagozaton igazolt és nem igazolt versenyzők is külön kategóriában indultak.

Adventi hangverseny a Nagytemplomban

Dátum: 2014-12-09 - 2014-12-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Énekkarunk minden évben szerepel e jeles rendezvényen karácsonyi dalokkal.

Adventi délután

Dátum: 2014-12-12 - 2014-12-12

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az adventi ajándékkészítő délutánt a hagyományőrzés keretében tartottuk. Hittanoktatónk felelevenítette a lucázás és betlehemezés szokását diaporáma és videó részletek segítségével. Meghitt hangulatban, a Kaláka együttes karácsonyi albumának zenéjére készítették diákjaink az apró karácsonyi meglepetéseket családtagjaik számára.

Hungarikum parti

Dátum: 2014-12-12 - 2014-12-12

Tehetségterület: testi-kinesztetikus,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Adventi műsor

Dátum: 2014-12-13 - 2014-12-13

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Városi Mesemondó Verseny

Dátum: 2014-12-15 - 2014-12-15

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A 2014-es tanévben is vállalták kollégáink a Kecskeméti Katona József Könyvtár által szervezett mesemondó verseny első fordulójának lebonyolítását.

Adventi hangverseny

Dátum: 2014-12-15 - 2014-12-15

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk kiskórusa és a felső tagozatos kórus adventi hangversenyt tartott a református templomban.

Kántálás

Dátum: 2014-12-18 - 2014-12-18

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Hagyományos kántálást tartanak minden évben karácsony előtt a Kecskeméti Református Általános Iskola negyedikes tanulói, mellyel végigjárják az egyházközség intézményeit: az óvodát, iskolát, lelkészi hivatalt, gazdasági hivatalt, Sion házakat.

Logikai játékok délutánja

Dátum: 2014-12-18 - 2014-12-18

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Matematikai készségfejlesztés jegyében 5-8. osztályig logikai játékok délutánon vettek részt tanulóink.

Karácsony kupa

Dátum: 2014-12-18 - 2014-12-18

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A tanév utolsó napján sportnapot tartottunk. A "Karácsony Kupa" elnevezésű versenyen évfolyamonként mérkőzhettek meg egymással az osztályok.

Tanulmányi kirándulások osztályszinten illetve szakterülethez kötődően; túrák

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Ismerkedés Magyarország kulturális, történelmi, tudományos és irodalmi örökségével tanárok és diákok részvételével. (Szervezők: osztályfőnök)

Karl Popper disputa klub

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Vitakultúra, együttműködési készség és általános műveltség fejlesztése szakköri keretek között. (A disputakört vezeti: Dr. Ujlaky István)

Az 5. osztályok farsangi bemutatkozása

Dátum: 2015-01-01 - 2015-02-28

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Egyéni képességek, készségek bemutatása osztályműsorok keretében az iskola közössége előtt. (Felelős: 5. évfolyamos osztályfőnökök)

Pontszerző matematika verseny

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolák 3-4. évfolyamos diákjai számára szervezett többfordulós matematikaverseny Kecskeméten és Erdély magyar nyelvű iskoláiban. (Szervező: Varga József, feladatíró: Varga József, Kiss Róbert)

Műfordító verseny

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Éves gyakorisággal, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos diákjai számára angol és német nyelvterületen. (Szervezők: idegen nyelvi munkaközösség)

Szakmai előadások, tréningek konferenciákon, rendezvényeken

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatok, módszerek ismertetése országos, térségi, helyi konferenciákon, rendezvényeken évente 1-2 alkalommal. (Felelős szervező: Kiss Róbert, közreműködők: robotika szakkörös diákok)

Robotika szakkör

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A robotika, robotprogramozás alapjaival megismertető szakkör. Kezdő és haladó kategóriában, NXT-G, EV3-G grafikus nyelvű programozástól az NXC karakteres nyelvig, MINDSTORMS NXT/EV3 robotok felhasználásával. (A szakköröket vezeti: Halász Alexandra, Kiss Róbert)

Programozói szakkör

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az érdeklődő tanulók programozói tudásának fejlesztése, algoritmikus gondolkodási kompetenciáik bővítése, emelt szintű érettségi felkészítés. (A szakkört vezeti: Kiss Róbert)

Kémia szakkör

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában a Bányai Júlia Gimnázium 7-10. évfolyamos diákjai számára tartott természettudományi tudásbővítést segítő foglalkozások. (A szakköröket vezetik: Reiterné Makra Zsuzsanna, vargáné Hajdú Mária)

Fizika szakkör

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A természettudományokon belül fizika jelenségeinek, összefüggéseinek vizsgálata, gyakorlati mérések végzése, versenyfelkészítés. (A szakköröket vezeti: Bakk János)

Kosárlabda sportági felkészítés

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szabó László)

Röplabda sportági felkészítés

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában az 5-12. évfolyamos diákok számára, szakedzővel folytatott sportági felkészítés. (Az edzéseket vezeti: Szappanos Tibor)

Énekkar, kórus

Dátum: 2015-01-01 - 2015-12-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Szakköri formában működő, a Bányai Júlia Gimnázium 5-12. évfolyamos tanulóiból álló énekkar. (Karvezető: Tolnainé Tarnai Éva)

Fölszállott a Páva népzenei vetélkedő

Dátum: 2015-01-05 - 2015-02-27

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Felkészülés a népzenei vetélkedőre.

Látogatás a Planetáriumba

Dátum: 2015-01-15 - 2015-01-15

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A gyerekek a csillagászat rejtelmeivel ismerkedtek.

Részvétel az "Együtt szaval a nemzet" programon

Dátum: 2015-01-22 - 2015-01-22

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Együtt szavalt (köztük mi is) közel 400 ezer magyar a világ minden részéből közel 1000 helyszín bekapcsolódásával.

Sí tábor

Dátum: 2015-01-26 - 2015-01-31

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az általános iskola sítábora Ausztriában, az Alpok lejtőin, Obervellachban volt.

Farsangi karnevál

Dátum: 2015-01-28 - 2015-01-28

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Vidám hangulatban búcsúztatják diákjaink a telet.

Játékos délutáni foglalkozások leendő elsőseinknek

Dátum: 2015-02-02 - 2015-03-30

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Célunk a tehetségcsírák felismerése, azonosítása a különbözőf foglalkozásokon.

Szitakötő oktatási program

Dátum: 2015-02-06 - 2015-02-06

Tehetségterület: intraperszonális,interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A humán munkaközösség tagjai foglalkozásterveket, óravázlatokat készítettek a Szitakötő megjelenő cikkeihez. A tanév során tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon tanítványiakkal együtt dolgozták fel az elkészült segédanyagokat: megoldották a folyóirat rejtvényeit, pályamunkákat készítettek.

Hungarikum parti

Dátum: 2015-02-17 - 2015-02-17

Tehetségterület: testi-kinesztetikus,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Ifjúsági Népzenei Találkozó Táborfalván

Dátum: 2015-02-21 - 2015-02-21

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Fellépett: Mátyás Király Citerazenekar.

Iskolai versmondó verseny

Dátum: 2015-02-26 - 2015-02-26

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ebben az évben is nagy örömmel készültek a verset szerető diákok.

Iskolai alsó tagozatos helyesírási verseny

Dátum: 2015-03-03 - 2015-03-03

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Munkaközösség által megbeszélt és kiválasztott szöveg diktálása, legtehetségesebb helyesírók azonosítása.

Kórusverseny

Dátum: 2015-03-12 - 2015-03-12

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek zenei vetélkedője. (Felelős szervező: Tolnainé Tarnai Éva)

Március 15-i iskolai ünnepi műsor

Dátum: 2015-03-13 - 2015-03-13

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Iskolai megemlékezés.

"Áldott legyen emléke a márciusi ifjúságnak!"

Dátum: 2015-03-13 - 2015-03-13

Tehetségterület: intraperszonális,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Kecskeméti Református Általános Iskola 7.a osztálya ezzel a címel mutatta be 1848. március 15-e tiszteletére rendezett ünnepi műsorát. A diákok versekkel, néptánccal és hangos dobpergéssel idézték fel 1848. március 15-e eseményeit.

Happy St. Patrick's Day!

Dátum: 2015-03-17 - 2015-03-17

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Március 17-én Szent Patrik napját ünnepelték angol nyelvi osztályosaink. Ünnepük végén lóhere alakú süteményt ettek, és zöld-fehér-narancssárgába öltöztek.

Víz Világnapja

Dátum: 2015-03-20 - 2015-03-20

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ezen alkalomra a felső és az alsó tagozatos tanulók egységesen kék pólóba öltözve jöttek iskolába megjelenítve a víz különböző színárnyalatait. Rajzokat, képeket, plakátokat készítettek, ismeretanyagokat olvastak a víz témakörével kapcsolatban. Az óraközi szünetekben vízhez kötődő zene szólt az iskolarádióban.

Húsvét Kupa

Dátum: 2015-03-25 - 2015-03-26

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk felső tagozatosainak játékos sportversenye.

VI. Robotprogramozó Országos Csapatverseny

Dátum: 2015-03-28 - 2015-04-25

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az általános iskolás korosztály 5-8. évfolyamos diákjai számára szervezett robotprogramozó csapatverseny (kétfordulós lebonyolítási rend, 2010 óta, éves gyakorisággal). 2014-től az ország három helyszínén egy időben (Hajdúböszörmény, Kecskemét, Sopron). (Felelős szervező: Kiss Róbert)

Obervellach

Dátum: 2015-03-30 - 2015-04-04

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Élő, idegennyelvi környezetben kommunikáltak, beszélgettek azok a gyerekek, akik hat napra eljutottak Ausztriába, Obervellach-ba.

XVIII. "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Verseny

Dátum: 2015-04-10 - 2015-04-11

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk április 10-11-én rendezte meg 18. alkalommal a "Velünk az isten!" Országos Bibliaismereti Versenyt. A hozzánk érkező mintegy kétszáz református iskolás gyermek feladatmegoldásban és szóbeli vetélkedőn bizonyította Bibliaismeretét. Énekkarosaink Szőnyi Erzsébet: A makrancos királylány című zeneoperáját mutatták be, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatott.

Tehetségnap

Dátum: 2015-04-21 - 2015-04-21

Tehetségterület: interperszonális,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A kiemelkedő tehetségú tanulónk bemutatkozása.

Honismereti vetélkedő a Föld napján

Dátum: 2015-04-22 - 2015-04-22

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Előzetes feladatként minden osztály négy fős csapata, azaz 14 csapat, városi séta alkalmával "más szemmel" figyelte meg a nevezetes épületeket. Majd a vetélkedőn írásban adtak számot a gyűjtött ismeretekről, és fotórészletek alapján azonosították a város emblematikus épületeit.

Anyák napi ünnepségek

Dátum: 2015-04-27 - 2015-05-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Az alsót tagozatosok műsorral köszöntik az édesanyákat. Saját készítésű ajándéktárgyakkal teszik ezt a napot emlékezetessé.

Németországi cserediák program

Dátum: 2015-04-27 - 2015-05-03

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Kecskeméti Református Általános Iskola kis csapata a németországi cserediák program keretében 2015. április 27-től egy hetet töltött Meinéban a Philip Melanchton Luthernátus Gimnázium meghívásának eleget téve.

Nyelvi majális

Dátum: 2015-04-29 - 2015-04-29

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Két tanítási nyelvű alsós osztályaink, felső tagozatos nyelvi csoportjaink, két tanítási nyelvű osztályaink rövid műsorral készültek erre az alkalomra. Nyelvi lektorunk is bemutatta annak az országnak szokásait, ahonnan ő származik.

Éneklő Ifjúság a Lánchíd iskolában

Dátum: 2015-05-08 - 2015-05-08

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Kórustalálkozó.

Iskolabejáró délelőtt

Dátum: 2015-05-16 - 2015-05-16

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Hagyomány iskolánkban, hogy májusban a leendő első osztályosokat egy szombat délelőtt rövid találkozásra hívjuk iskolánkba. Az idén május 16-án 92 kisgyermek ismerkedett meg leendő tanítóival, pajtásaival, tantermével. Az ismerkedő játékok után a díszteremben meglepetés várta a gyerekeket. A tanító nénik bábelőadásából megtudták, hogyan szólította meg az Úr Sámuelt gyermekkorában. Énektanulás és további közösségi játékok tették emlékezetessé ezt a délelőttöt.

Erdei iskola a Vackorvárban

Dátum: 2015-05-19 - 2015-05-22

Tehetségterület: természeti,interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: Tanulóink néhány napra "kiköltöznek" a természetbe, megfigyelik az ottani élőlényeket, előadásokat hallgatnak. Változatos, az iskolai tantervhez kapcsolódó foglalkozásokat és érdekes szabadidős tevékenységeket szerveznek a számukra.

Pünkösdölés

Dátum: 2015-05-22 - 2015-05-22

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az iskola második osztályos tanulói verssel, énekkel hirdették az ünnep üzenetét szüleiknek, iskolatársaiknak, tanáraiknak, az iskola dolgozóinak, a Kecskeméti Református Egyházközség dolgozóinak, a Református Pálmácska Óvoda gyermekeinek, az Egyházközség Sion nyugdíjasházaiban elő időseknek.

Matematika tehetségnap

Dátum: 2015-05-23 - 2015-05-23

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Városi Matematikai Tehetségnapot iskolánk a Kecskeméti Tehetségépítő Tanáccsal és a Mategye Alapítvánnyal közösen szervezte. Csapataink a Kecske Kupán 5. évfolyamon 1. helyezést, 7. évfolyamon 2. helyezést, 6. évfolyamon 4. helyezést értek el.

Mentős nap

Dátum: 2015-05-29 - 2015-05-29

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ezen a napon mentősök érkeztek a 4. osztályokba, és előadást tartottak a munkájukról. Nem csak hallgattuk őket, hanem a gyakorlatban is kipróbálhattuk foglalkozásuk fortélyait.

Családi nap

Dátum: 2015-05-30 - 2015-05-30

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az idén másodszorra hívta és várta az iskola a családokat olyan alkalomra, mikor a gyerekek és szülők a maguk készítette süteményeket, finom ételeket és italokat, portékákat kínálnak.

Citerás Szakmai Nap

Dátum: 2015-05-30 - 2015-05-30

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Hagyományok Háza által szervezett eseményre meghívást kapott és részt vett a Mátyás Király Citerazenekar.

Macigyűjtés

Dátum: 2015-05-31 - 2015-05-31

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az Inner Wheel Kecskemét Egyesület adománygyűjtésben segítséget kérve kereste meg iskolánkat. Arra kértük a diákokat, hogy hozzanak be olyan macit, amivel ők már nem játszanak, de szívesen odaadnák diáktársuknak, hogy örömet okozzanak neki. A Kecskeméti Református Általános Iskola tanulói 153 mackóval járultak hozzá a jótékony célú gyűjtéshez.

A KTE-Duna Aszfalt sztárjai a Református Általános Iskolában

Dátum: 2015-06-03 - 2015-06-03

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Közös csapatokban játszottak a KTE-Duna Aszfalt csapatának sztárjai a Kecskeméti Református Általános Iskola legjobb kosárlabdásaival délután az iskolában. Bemutatóval és közös játékkal örvendeztették meg a gyerekeket az ezüstérmes kecskeméti férfi kosárlabda csapat játékosai.

Suli-buli

Dátum: 2015-06-05 - 2015-06-05

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A buli "Ki mit tud?"-al kezdődött. Közel 20 fellépő vett érszt a bemutatón. Csoportosan vagy egyénileg mutatták meg tudásukat táncban, énekben, versmondásban és történetmondásban. A 60-as évek zenéjére táncoltak a diákok.

Agymo-show

Dátum: 2015-06-18 - 2015-06-18

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

Leírás: A végzős 8. osztályos tanulók vetélkedője az őket tanító tanárokkal. A szellemes, kreativiást, memóriát, jó kommunikációs készséget, logikai készséget igénylő feladatok megdolgoztatják a padagógusokat is és a diákokat is. A programban a sport is nagy szerepet kap, labdajátékok és ügyességi játékok is szerepelnek.a vetélkedőn.

Székely Vágta - Sepsiszentgyörgy

Dátum: 2015-07-11 - 2015-07-12

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: A Székely Vágtán muzsikált a Mátyás Király Citerazenekar.

Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor

Dátum: 2015-08-02 - 2015-08-09

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: A Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánctábor már 30. éve találkozási pont, ahol hivatásos zenészek, táncosok, népművelők, adatközlők, népművészek és a tanulni vágyók új csoportjai - országhatáron innen és túl - teremtenek évről évre életre szóló élményt. A táborban ott volt a Mátyás Király Citerazenekar is.

Robotika szakkör

Dátum: 2015-09-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: 4-6. osztályos tanulók közül jelentkezőknek tartott szakkör, a LEGO építőkészleteivel.

Dobj kosárra! - kosárlabda program

Dátum: 2015-09-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Alsós, kosárlabdázásban tehetséges tanulók részére működtetett program, heti 1 alkalommal.

Mercedes Kosárlabda Akadémia edzései

Dátum: 2015-09-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Iskolánk minden kosárlabdázásban tehetséges tanulójának lehetősége van a program keretében rendszeres edzésre.

Bozsik Gyermek Labdarúgó Program

Dátum: 2015-09-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: KLC-KTE támogatásával heti 2x2 óra edzés alsós tanulóink részére.

Robotika bemutató

Dátum: 2015-09-16 - 2015-09-17

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Robotika bemutató az IVSZ által szervezett MENTA 2015 konferencián ("IRÁNYTŰ VÁLLALATVEZETŐKNEK A DIGITÁLIS IPARI FORRADALOMHOZ"). A bemutatót tartotta a WRO világbajnoki döntőjébe jutott 8. évfolyamos diákokból álló csapat. (Felelős szervező: Kiss Róbert)

Hűségesek kirándulása

Dátum: 2015-09-18 - 2015-09-18

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: 2015. szeptember 18-án délután került sor a hitben hűségesek jutalom délutánjára. Azokat az alsós és felsős diákokat hívtuk erre az alkalomra, akik az elmúlt tanévben hűségesen látogatták a vasárnapi istentiszteleteket. Ezen a délutánon a diákok megismerkedtek református templomunkkal. A templomtoronyba felérve testközelből láthatták a harangjainkat, bepillantást nyerhettek az orgona felépítésébe, és részleteiben is megismerhették református templomunk jellemzőit.

1.évfolyamosok családi napja

Dátum: 2015-09-19 - 2015-09-19

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Csendesnapra gyűlnek össze immár hagyományosan minden tanév elején a Kecskeméti Református Általános Iskola első évfolyamára járó gyermekek és szüleik, az őket tanító pedagógusok, valamint a hittanoktatók.

Kutatók Éjszakája a Bányaiban

Dátum: 2015-09-25 - 2015-09-25

Tehetségterület: természeti,technológiai és PC tudomány,logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Második alkalommal vett részt gimnáziumunk a 10 éves évfordulóját ünneplő nemzetközi programsorozatban. Az országos Kutatók Éjszakája regisztrált helyszíneként, este 18.00-23.00 között az érdeklődők fizika, kémia, biológia, robotika, logikai játékok területen vehettek részt interaktív programokon, és látványos fizikai, kémiai kísérletekben gyönyörködhettek az intézmény udvarán. A rendezvényen több, mint 600 regisztrált látogató vett részt. (Felelős szervező: Kiss Róbert, lebonyolító: Bakk János, Berkecz Pál, Gál Zsanett, Kiss Róbert, Varga József, vargáné hajdú Mária)

A népmese napja

Dátum: 2015-09-30 - 2015-09-30

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ezen a napon minden osztályban elhangzott egy-egy népmese. Rajzpályázatot szerveztünk iskolai szinten.

Zrínyi galéria

Dátum: 2015-10-01 - 2016-06-15

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Neves művészek kiállítása folyamatosan a Zrínyiben

Európa - nap

Dátum: 2015-10-02 - 2015-10-02

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Kecskemét és testvérvárosai

Sportnap

Dátum: 2015-10-02 - 2015-10-02

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: A Bányai Júlia Gimnázium osztályközösségeinek sport vetélkedője. (Felelős: Magony Katalin)

Megemlékezés az aradi vértanúkról

Dátum: 2015-10-05 - 2015-10-05

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Hétkezdő áhítatunkon emlékeztünk meg az aradi vértanúkról.

Bemutatóórák matematika + idegen nyelv

Dátum: 2015-10-05 - 2015-10-15

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Pedagógusok, szülők részére tartanak nyílt órákat a pedagógusok, különösen matematika + idegen nyelvből

CodeWeek rendezvények

Dátum: 2015-10-11 - 2015-10-17

Tehetségterület: technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az Európai Unió tagállamaiban már harmadik alkalommal megrendezett Code Week (A programozás hete) rendezvény deklarált célja, hogy megmutassa: a programozásban, kreatív gondolkodásban, problémamegoldásban komoly sikerélményekhez lehet jutni. Felhívja a diákok, szülők tanárok figyelmét, hogy a programozás nem csak hasznos, de szórakoztató is lehet, és mindenki képes lehet az elsajátítására. A Bányaiban a mindennapokban is kiemelt figyelmet fordítunk a digitális kompetenciák, ezen belül az algoritmikus gondolkodás és programozási ismeretek fejlesztésére. A programozás minél szélesebb körben történő népszerűsítése érdekében a rendezvényhez kapcsolódóan 9 programmal vártuk az érdeklődőket. (Felelős szervező: Kiss Róbert, lebonyolító: Halász Alexandra, Kiss Róbert)

104 éves jubileumi ünnepség

Dátum: 2015-10-15 - 2015-10-15

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: A Zrínyi iskola 104. évfordulójának megünneplése

Bolyai matematika, anyanyelvi, természettudományi csapatverseny megrendezése

Dátum: 2015-10-16 - 2016-02-18

Tehetségterület: logikai-matematika

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Matematikából, anyanyelvből, természettudományból a megyében iskolánk rendezi meg a megyei versenyt, valamint a megyei eredményhirdetést.

Alsós atlétika verseny (1-2. évfolyam)

Dátum: 2015-10-20 - 2015-10-20

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: 1-2. évfolyamon osztályonként szervezett csapatok évfolyamszinten mérték össze ügyességüket.

Alsós atlétika verseny (3-4. évfolyam)

Dátum: 2015-10-21 - 2015-10-21

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: 3-4. évfolyamon osztályonként szervezett csapatok évfolyamszinten mérték össze ügyességüket.

Október 23-i emlékműsor

Dátum: 2015-10-22 - 2015-10-22

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ünnepi műsorral emlékeztünk 1956. október 23-ára.

Márton-napi lampionos felvonulás

Dátum: 2015-11-11 - 2015-11-11

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Két tanítási nyelvű német osztályaink lapionos felvonulást szerveztek Márton napja alkalmából.

A magyar nyelv napja

Dátum: 2015-11-12 - 2015-11-12

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A magyar munkaközösség tagjai nyelvtörő, nyelvgyötrő mondatokat gyűjtöttek össze, melyeket a pedagógusok 1-8. évfolyamig minden magyar nyelv és irodalom órán gyakoroltattak a tanulókkal.

Tárt Kapu

Dátum: 2015-11-14 - 2015-11-14

Tehetségterület: természeti,nyelvészeti,technológiai és PC tudomány

Tehetségműhely: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Leírás: Az intézmény interaktív nyílt napja, ahol matematika, fiziks, kémia, biológia, robotika, idegen nyelv területeken lehet programokon részt venni, elsősorban a gimnázium iránt érdeklődő 4. évfolyamos diákoknak és szüleiknek. (Felelős szervező: Jankay Éva)

Betlehemi pályázat

Dátum: 2015-11-30 - 2015-12-18

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Betlemei kiállítás az iskola aulájában

Mikulás ünnepség

Dátum: 2015-12-04 - 2015-12-04

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk pedagógusai az egyházközségünkben dolgozók gyermekeinek, valamit általános iskolánk alsós diákjainak mesejátékkal kedveskedtek.

Hungarikum parti

Dátum: 2015-12-04 - 2015-12-04

Tehetségterület: testi-kinesztetikus,zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Leírás: Padkaporos Mikulás Bál. Fellépők: Mátyás Király Citerazenekar, Széles András citerás - a Népművészet Ifjú Mestere, Mátyás és Kodály iskolák néptáncosai. Program: Táncház, kézműves- és gyermekfoglalkozás.

A szobor neve Luca lett

Dátum: 2015-12-07 - 2015-12-07

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A negyedik osztályosok a Békás kútnál levő Luca szobornál műsort adtak elő.

Házi úszóbajnokság-alsó tagozat

Dátum: 2015-12-09 - 2015-12-09

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk úszóbajnokságot szervezett az alsó tagozatban tanuló gyermekek számára.

Házi úszóbajnokság-felső tagozat

Dátum: 2015-12-10 - 2015-12-10

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Isklánk úszóbajnokságot szervezett a felső tagozatban tanuló gyermekek számára.

Karácsonyi és húvéti készülődés

Dátum: 2015-12-12 - 2016-03-19

Tehetségterület: térbeli-vizuális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Kézműves projektnap

Óvónők fogadása

Dátum: 2015-12-14 - 2015-12-14

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Első osztályosainkhoz volt óvónőjük látogatott el két tanítási órára.

Adventi hangverseny

Dátum: 2015-12-14 - 2015-12-14

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk kiskórusa és a felső tagozatos kórus adventi hangversenyt tartott a református templomban.

Sportnap-felső tagozat

Dátum: 2015-12-15 - 2015-12-18

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A felső tagozatos tanulók játékos sportfeladatokkal teszik próbára erőnlétüket, illetve gyorsaságukat.

Kántálás;Logikai játékok délutánja

Dátum: 2015-12-17 - 2015-12-17

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Hagyományos kántálást tartanak minden évben karácsony előtt a Kecskeméti Református Általános Iskola negyedikes tanulói, mellyel végigjárják az egyházközség intézményeit: az óvodát, iskolát, lelkészi hivatalt, gazdasági hivatalt, Sion házakat.

Karácsonyi előadás

Dátum: 2015-12-18 - 2015-12-18

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: A Katona József Színházban mutatják be a Reneszánsz karácsony című előadást

Farsang

Dátum: 2016-01-22 - 2016-01-22

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Vidám hangulatban búcsúztatják tanulóink a telet.

Sítábor

Dátum: 2016-01-28 - 2016-02-01

Tehetségterület: testi-kinesztetikus

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk tanulói Ausztriában töltöttek el egy hetet szüleikkel és tanáraikkal.

Bóbita Bábtalálkozó

Dátum: 2016-02-05 - 2016-02-05

Tehetségterület: nyelvészeti,térbeli-vizuális,zenei

Tehetségműhely: Ferenczy Ida Óvoda Tóth László Sétányi Telephelye

Leírás: A nevezési lehetőséget Kecskemét város óvodáiból, a 6-7 éves korú gyerek csoportok számára biztosítunk.A dramatikus művek kiválasztása tetszés szerinti, a szükséges eszközök kivitelezése a csoportok feladata. A művek bemutatásának sorrendje előzetes sorsolás alapján történik. A csoportok előadása után rövid műsor színesíti a programot. A fogadó intézmény gondoskodik a szakmai értékelés és a módszertani konzultáció megszervezéséről. Díjazás helyett minden részt vevő gyermek ajándékban részesül, mely a lehetőségeket tekintve mesekönyv vagy játék eszköz.

Ráday Múzeum-Drámapedagógia

Dátum: 2016-02-25 - 2016-02-25

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Múzeumpedagógiai foglalkozást tartott dr. Fogarasi Zsuzsa a humán munkaközösség tagjainak, ahol pedagógusaink különböző viseletekkel és a múzeim kiállításával ismerkedtek meg.

Március 15-i megemlékezés

Dátum: 2016-03-11 - 2016-03-11

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Nemzeti ünnepünkre a 7. évfolyam tanulói ünnepi megemlékezést tartottak.

Költészet napja

Dátum: 2016-03-11 - 2016-04-11

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Versíró pályázatra érkezett művek értékelése

A víz világnapja

Dátum: 2016-03-18 - 2016-03-18

Tehetségterület: természeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ezen alkalomra a felső és az alsó tagozatos tanulók egységesen kék pólóba öltözve jöttek iskolába megjelenítve a víz különböző színárnyalatait. Rajzokat, képeket, plakátokat készítettek, ismeretanyagokat olvastak a víz témakörével kapcsolatban. Az óraközi szünetekben vízhez kötődő zene szólt az iskolarádióban.

Húsvétváró délután

Dátum: 2016-03-23 - 2016-03-23

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Húsvétra készülve iskolánk tanulói apró ajándékokat készítettek saját és családjaik örömére.

XIX.Bibliaismereti verseny

Dátum: 2016-04-08 - 2016-04-09

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk április 8-9-én rendezte meg 19. alkalommal a "Velünk az isten!" Országos Bibliaismereti Versenyt. A hozzánk érkező mintegy kétszáz református iskolás gyermek feladatmegoldásban és szóbeli vetélkedőn bizonyította Bibliaismeretét.

Népdaléneklő verseny

Dátum: 2016-04-12 - 2016-04-12

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Minden osztályból bemutatkoznak a tehetséges énekesek. Produkciójukat zsűri értékeli.

tehetségek napja

Dátum: 2016-04-21 - 2016-04-22

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Leírás: Művészeti ágakban mutatkoznak be a tehetségek szüleik, diáktársaik, pedagógusaik előtt.

Szitakötő nap

Dátum: 2016-04-21 - 2016-04-21

Tehetségterület: intraperszonális,interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A humán munkaközösség tagjai foglalkozásterveket, óravázlatokat készítettek a Szitakötő megjelenő cikkeihez. A tanév során tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon tanítványiakkal együtt dolgozták fel az elkészült segédanyagokat: megoldották a folyóirat rejtvényeit, pályamunkákat készítettek.

Nyelvi majális

Dátum: 2016-04-28 - 2016-04-28

Tehetségterület: nyelvészeti

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Két tanítási nyelvű alsós osztályaink, felső tagozatos nyelvi csoportjaink rövid műsorral készültek erre az alkalomra. Nyelvi lektorunk is bemutatta annak az országnak szokásait, ahonnan ő származik. Ezen alkalom kiegészült a tanulók által készített plakátok kiállításával.

Pünkösdölő

Dátum: 2016-05-13 - 2016-05-13

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az iskola második osztályos tanulói verssel, énekkel hirdették az ünnep üzenetét szüleiknek, iskolatársaiknak, tanáraiknak, az iskola dolgozóinak, a Kecskeméti Református Egyházközség dolgozóinak, a Református Pálmácska Óvoda gyermekeinek, az Egyházközség Sion nyugdíjasházaiban elő időseknek.

Iskolabejáró délelőtt

Dátum: 2016-05-21 - 2016-05-21

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: A Kecskeméti Református Általános Iskola iskolabejáró délelőttre hívta szombaton a leendő elsős tanulóit. A 96 kisgyermek először osztályonként ismerkedős játék keretében találkozott tanítóival, majd az Újkollégium dísztermében bibliai történetet bemutató bábelőadást tekintett meg. Végül kötetlen játékkal zárták a délelőttöt a tornateremben. „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!"- ez az aranymondás olvasható azon a kövön, melyet a nap emlékéül magukkal vittek.

Befogadó istentisztelet leendő elsősöknek

Dátum: 2016-05-22 - 2016-05-22

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Ünnepi istentiszteleten fogadjuk iskolánk és a gyülekezet közösségébe leendő első osztályos tanulóinkat.

Tanévzáró koncert

Dátum: 2016-05-31 - 2016-05-31

Tehetségterület: zenei

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Iskolánk kiskórusa és felső tagozatos kórusa tanévzáró hangversenyt tart az Újkollégium dísztermében éves repertoárjából az iskola pedagógusai és szülők számára.

Cserebere börze

Dátum: 2016-06-03 - 2016-06-03

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Előző tanévünkben is nagy sikerrel rendeztük meg a Cserebere börzét. Sok-sok kisgyermek gyűjtötte össze kisebb nagyobb játékait, hogy azokat egy újabbra vagy számára kedvesebbre cserélje. Jó volt látni, hogy kisebbek, akár nagyobbakkal is egyezségre jutottak és nyugodt szívvel fogtak kezet és mondták ki, hogy Cserebere fogadom, vissza többet nem adom!

Pikniknap

Dátum: 2016-06-04 - 2016-06-04

Tehetségterület: intraperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Az idén harmadszorra hívta és várta az iskola a családokat olyan alkalomra, mikor a gyerekek és szülők a maguk készítette süteményeket, finom ételeket és italokat, portékákat kínálnak.

KRESZ-nap

Dátum: 2016-06-09 - 2016-06-09

Tehetségterület: interperszonális

Tehetségműhely: Kecskeméti Református Általános Iskola

Leírás: Tanulóink a biztonságos közlekedés szabályait felelevenítik. A kerékpáros közlekedést az udvaron felípített akadálypályán saját kerékpárjaikkal gyakorolják.